TERUGROEPACTIES/SOFTWARE-UPDATES

Bij de start van het 95ste autosalon, vandaag 13 januari 2017, heeft Vice-eersteminister en minister van Consumentenzaken Kris Peeters samen met Febiac en Traxio gemeenschappelijke aanbevelingen ondertekend die regels bevatten over de manier waarop invoerders en garagisten hun klanten moeten informeren in geval van terugroepacties en software-updates.

Maatregelen Zonnecentra

Met meer doelgerichte controles op zonnecentra wil Vicepremier Kris Peeters  gezondheidsrisico’s voor consumenten beperken. Tevens geven we u de resultaten van de controles van de zonnecentra van 2016. Op basis van een nieuw Koninklijk Besluit van 22 december 2016 moeten alle ondernemingen die zonnebanken uitbaten, zich inschrijven bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen onder een specifieke (nieuw gecreëerde) Nacebel-code die enkel en alleen slaat op de uitbating van zonnebanken.

Branddekens en hun doeltreffendheid bij frituurbranden

Meeste branddekens in winkel zijn veilig, regels worden gevolgd. Internetverkoop blijft probleem, we blijven waakzaam.

Europa bereid ingebrekestelling rond havenarbeid stop te zetten

Vandaag, 19 december ontving Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters van Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc een brief met betrekking tot de ingebrekestelling van ons land inzake de havenarbeid.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk én Hervorming Wet 1996 definitief goedgekeurd

Vandaag, 16 december, heeft de ministerraad haar definitieve goedkeuring gegeven aan de wetsvoorstellen van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters over Werkbaar Wendbaar Werk en de hervorming van de Wet van 1996.

KRIS PEETERS NEEMT DEEL AAN DE WARMATHON VAN ANTWERPEN

Op 21 december zal ik deelnemen aan de Warmathon in teken van de Warmste Week van Music fot Life.

Onderstaand mijn motivatie

ANTICORRUPTIEGIDS VOORGESTELD

Deze middag hebben Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters en Minister van Justitie Koen Geens, een anti-corruptiegids voorgesteld die de Belgische bedrijven moet helpen om corruptie uit het bedrijfsleven te bannen.

Namaak kost 1,9 miljard euro per jaar en 8.800 jobs

Uit een reeks studies van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat namaak en piraterij zorgen voor een geschat jaarlijks omzetverlies van 1,9 miljard euro.

Controle benzine en diesel

7000 staalnames bewijzen: benzine en diesel aan de Belgische pomp van betrouwbare kwaliteit

 

6,2% van de gecontroleerde benzine- en dieselstalen voldoen aan de Europese normen, maken Minister van Economie Kris Peeters en Minister van Milieu Marie Christine Marghem bekend. In 2015 controleerde de FOD Economie meer dan 7.100 benzine- en dieselstalen in alle Belgische tankstations en opslagplaatsen op hun kwaliteit.

INTERNATIONAAL INVESTERINGSCONFERENTIE IN TUNESIË

29 november 2016 bracht Kris Peeters een bezoek aan Tunesië.