Wie verzekering sluit in winkel zal beter beschermd worden

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed van vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters. Het wetsontwerp legt onder meer kennisvereisten op aan handelaars die een verzekering aanbieden in de marge van de verkoop van een product.

Kris Peeters: “Heel wat handelaars bieden tegenwoordig verzekeringen aan, denk maar aan een reisverzekering of een verzekering bij de aankoop van een gsm. Het verkopend personeel en zelfs leidinggevenden zijn vaak echter niet voldoende op de hoogte van het verzekeringsproduct om op vragen van klanten te antwoorden. Daar komt nu verandering in omdat we kennisvereisten opleggen. Doordat de verkoper voldoende en duidelijke informatie zal moeten geven aan de klant, zal die laatste goed geïnformeerd kunnen kiezen of hij de verzekering wel of niet wil. We zorgen daarmee voor een gelijk speelveld voor alle actoren in de verzekeringssector, ongeacht via welk verkoopkanaal de verzekering aan de man wordt gebracht. Er is gelet op een sterke bescherming van de consument, maar we zorgen er tegelijkertijd voor dat de administratieve last voor tussenpersonen beperkt blijft. Tot slot krijgen de toezichthouders extra mogelijkheden om controle uit te oefenen op verzekeraars.”

Het wetsontwerp zorgt ervoor dat consumenten die een verzekering sluiten, goed geïnformeerd worden over de inhoud van het product, ongeacht of ze de verzekering sluiten bij een verzekeraar, een agent of bij een winkel. Er worden algemene eisen ingevoerd op vlak van kennis en beroepsbekwaamheid voor iedereen die verzekeringsproducten aanbiedt. Het wetsontwerp is een omzetting van de Europese richtlijn inzake verzekeringsdistributie.

Kennisvereisten voor handelaars die verzekering aanbieden

Wanneer een handelaar een verzekering aanbiedt in de marge van de aankoop van een ander product of dienst – denk bijvoorbeeld aan een reisverzekering of een verzekering voor elektronica – zal hij de klant voortaan

uitgebreid moeten informeren over die verzekering. De verkoper zelf moet aan bepaalde vereisten rond kennis en vakbekwaamheid voldoen zodat hij met de nodige kennis van zaken een verzekering kan aanbieden die aan de behoeften van de klant beantwoordt. Ook leidinggevenden zullen aan die vereisten moeten beantwoorden.

Kris Peeters: “In het verleden zagen we vaak dat een verkoper de klant aanraadde om een verzekering te nemen, zonder dat de verkoper zelf eigenlijk goed wist wat die verzekering inhield. Ook bij de ombudsman verzekeringen werden hier reeds heel wat klachten over ontvangen. Het gebeurde dat een klant achteraf tot de onaangename verrassing kwam dat de dekking van de verzekering veel beperkter was dan hij dacht. Daar brengen we nu verandering in door aan verkopers bepaalde kennisvereisten op te leggen.”

Belangenconflicten en gedragsregels

Verzekeraars moeten procedures uitwerken om belangenconflicten te vermijden. De procedures moeten ervoor zorgen dat tussenpersonen de consument zo goed mogelijk informeren en bijstaan, en zich niet laten leiden door een persoonlijk voordeel zoals een commissie. Er zal binnen de verzekeringssector ook een gedragscode worden uitgewerkt inzake niet-geldelijke vergoedingen, zoals reizen die worden aangeboden aan verzekeringstussenpersonen. Ook dit is om belangenconflicten te vermijden.

Voor verzekeringen met een beleggingscomponent – de zogenaamde IBIPs – worden de informatieverplichtingen bovendien uitgebreid.

Meer mogelijkheden voor toezichthouders

Tot slot geeft het wetsontwerp extra mogelijkheden aan de toezichthouders FSMA en CDZ bij de controle van verzekeraars. Zo krijgen de toezichthouders de mogelijkheid om een verplichte kennisgeving in te voeren voor de samenwerking tussen verzekeringsondernemingen en tussenpersonen. Op die manier kan de toezichthouder de sector beter in kaart brengen en doelgerichtere controles uitvoeren.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
20 april, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed dat onder meer kennisvereisten oplegt aan handelaars die een verzekering aanbieden in de marge van de verkoop van een product.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/broken-display-VERZEKERING_NS.png">