WET WERKBAAR WENDBAAR WERK ÉN HERVORMING WET 1996 DEFINITIEF GOEDGEKEURD

Vandaag, 16 december, heeft de ministerraad haar definitieve goedkeuring gegeven aan de wetsvoorstellen van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters over Werkbaar Wendbaar Werk en de hervorming van de Wet van 1996. Kris Peeters: “Met deze beslissingen wordt onze arbeidsmarkt eindelijk definitief de 21ste eeuw wordt binnengeloodst. De Wet Werkbaar Wendbaar Werk is goed nieuws voor mensen die werk en privé beter willen combineren en het is goed nieuws voor bedrijven de flexibeler moeten kunnen werken. Met de hervorming van de wet van ’96 zorgen we er

bovendien voor dat onze bedrijven beter kunnen concurreren met het buitenland en buitenlandse bedrijven hier makkelijker zullen investeren. En dat betekent dan weer meer jobs en meer welvaart voor de mensen. In de toekomst zal onze loonhandicap niét meer kunnen stijgen. Integendeel, ook de historische handicap van voor 1996 zal geleidelijk worden weggewerkt. Tegelijk blijven de indexeringen en baremieke verhogingen van het loon behouden en zal er een reële loonmarge zijn waarover de sociale partners kunnen onderhandelen.”

Het persbericht vindt u als bijlage

Datum
16 december, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT