Wet-Renault van toepassing maken op overheidsbedrijven

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters gaf in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers toelichting bij de wetgeving die van toepassing is bij de herstructurering van Proximus.

Kris Peeters: “De wet-Renault is niet van toepassing bij Proximus omdat het om een overheidsbedrijf gaat, maar sociaal overleg is ook bij deze intentie tot herstructurering cruciaal. Premier Michel zal de vakbonden samen met mij en minister van telecommunicatie Philippe De Backer ontvangen voor overleg, net zoals bij de directie gebeurd is. Er worden onmiddellijk al veel vragen gesteld over SWT, maar dat is op dit moment niet aan de orde. We moeten het overleg alle kansen geven en de gesprekken tussen de werknemers en de directie afwachten.”

Wet-Renault niet van toepassing

Het is zo dat Proximus niet de verplichting heeft om te voldoen aan de wet-Renault. Daarover ontstond enige commotie na foutieve berichtgeving hierover. Artikel 62 van de wet van 13 februari 1998 is nochtans duidelijk: de informatie- en raadplegingsprocedure is enkel van toepassing op ondernemingen die onder de cao-wet van 1968 vallen en dat is niet het geval voor Proximus dat onder de wet van 1991 m.b.t. de economische overheidsbedrijven valt.

Het is uiteraard wél nodig dat er uitvoerig sociaal overleg plaatsvindt over een dergelijke intentie tot herstructurering. Het sociaal overleg dient te worden gerespecteerd.

Kris Peeters: “De uitbreiding van de wet-Renault op dat punt behoort tot de mogelijkheden. Ik herinner hierbij aan mijn vraag aan de sociale partners om de wet-Renault te evalueren en dit element mogelijk mee op te nemen in hun onderhandelingen. Als de sociale partners niet tot een akkoord komen, zullen we de hervorming van de wet-Renault naar het parlement brengen.”

Toepassing SWT-stelsel bij Proximus

Proximus valt buiten de cao-wet van 1968 en kan in principe dus geen cao rond SWT sluiten. Echter, in toepassing van artikel 16 van het KB van 2007 kan Proximus gelijkgesteld worden met een onderneming in herstructurering voor zover er een collectief akkoord binnen de onderneming wordt gesloten dat deel uitmaakt van een herstructureringsplan dat bovendien ook goedgekeurd is door de Ministerraad. Op dit moment zijn we echter nog helemaal niet in dat stadium. Het debat over SWT is dus niet aan de orde.

SWT betekent bovendien ook niet dat de eventuele betrokkenen niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Binnen het stelsel gelden regels rond beschikbaarheid.

Kris Peeters: “Het debat over SWT moet op het juiste moment gevoerd worden. We moeten nu eerst inzetten op sociale dialoog en een collectief akkoord afwachten tussen de werknemers en de directie.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
10 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters gaf toelichting bij de wetgeving die van toepassing is bij de herstructurering van Proximus. 

 
" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/proximus-belga-2_NS.jpg">