WERKLOOSHEIDSCIJFERS – EERSTE TRIMESTRIËLE DALING IN 2 JAAR

Vice-Eerste Minister en Minister van Werk Kris Peeters reageert voorzichtig tevreden op de nieuwe trimestriële werkloosheidscijfers van de RVA. Er is een lichte daling van 0,3% in vergelijking met hetzelfde trimester in 2013. Het is voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2012 dat er nog een daling plaatsvond. “Deze eerste daling in 2 jaar is een indicatie dat we het

economische dal verlaten. Tegelijk is het  beeld niet eenduidig: sommige regio’s doen het goed,  de prestaties van doelgroepen wisselen. Dit sterkt me in mijn overtuiging dat we nood hebben aan een gedragen Toekomstplan waarin de creatie van jobs de hoofdambitie is. Dat is dan ook de essentie van de discrete gesprekken die ik voer met de sociale partners.”

In bijlage het persbericht

Datum
20 november, 2014
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER