Werkloosheid daalt met 5,9 procent

De werkloosheid blijft verder dalen. In november 2018 lag ze 5,9 procent lager dan in november 2017.

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters: “Het aantal werkende Belgen blijft toenemen en de werkloosheid blijft dalen. Sinds augustus 2016 is de werkloosheid al elke maand op rij afgenomen. De aanhoudende daling toont aan dat het beleid van jobcreatie en activering zijn vruchten afwerpt. Door steeds meer mensen aan het werk te krijgen, verstevigen we de basis van onze sociale zekerheid.”

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen bedroeg in november 4.054.719. Dat blijkt uit de maandelijkse Tewerkstellingsbarometer. Het gaat om een stijging van 1,5 procent of ongeveer 59.900 eenheden ten opzichte van het jaar voordien.

Ook de werkloosheid blijft fors dalen. In november 2018 ontvingen 332.667 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering. Het gaat om een daling van 5,9 procent of 20.856 personen ten opzichte van november 2017.

Sinds augustus 2016 daalt de werkloosheid al elke maand op rij.

De daling zet zich door in alle regio’s. In Vlaanderen daalt ze met 7,8, in het Waals Gewest met 6,2 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 1 procent.

Bij jongeren en ouderen ligt de daling van de werkloosheid hoger dan het gemiddelde. Bij jongeren onder de 25 jaar nam de werkloosheid met 12,3 procent af (3.661 eenheden), in de leeftijdsgroep van 50 tot 59 jaar ging het om een daling van 11,7 procent (10.895 eenheden).

Werkloosheidsgraad

Terwijl de werkloosheidsgraad in 2014 nog 8,6 procent bedroeg, was dat in het derde kwartaal van 2018 nog maar 5,9 procent. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen ligt de werkloosheid op 3,4 procent en is er quasi volledige tewerkstelling. In Wallonië ligt de werkloosheid op 8,4 procent en in Brussel bedraagt ze 13,9 procent.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
2 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De werkloosheid blijft verder dalen. In november 2018 lag ze 5,9 procent lager dan in november 2017.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/mensen_aan_werk_0.jpg">