WERKBAAR WERK: FINANCIERING EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OOK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING

Vandaag, woensdag 28 oktober, werd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp over de financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk goedgekeurd. Dit wetsontwerp wijzigt de financiering van de externe diensten: de tarieven zijn niet langer uitsluitend gebaseerd op het gezondheidstoezicht op werknemers. Er moet immers ook de nodige aandacht worden besteed aan de andere aspecten van welzijn op het werk die aan belang winnen, zoals de psychosociale situatie van de werknemer.

“Deze nieuwe financieringswijze moet de externe diensten toelaten doeltreffender te werken, zowel bij grote ondernemingen als KMO’s, met als uiteindelijk resultaat een betere bescherming voor alle werknemers bij de uitvoering van hun job. Dit is opnieuw een belangrijke verwezenlijking inzake werkbaar werk, omdat het toelaat meer aandacht te hebben voor onder meer de psychosociale aspecten in een job”, besluit Minister voor Werk Kris Peeters.

In bijlage vindt u het integrale persbericht.

Datum
28 oktober, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER