VROUW VERDIENT NOG ALTIJD 20 % MINDER DAN MAN

Bedrijven in het Brussels Gewest kunnen omwille van de gevolgen van de actuele dreiging (sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken, of publiek transport) vandaag tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen. Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft vandaag de opdracht gegeven aan RVA om dit zo bekend te maken. “Het is in ieders belang dat we zo snel als mogelijk terug naar de orde van de dag gaan.

Kris Peeters: “Een overlijden brengt niet alleen veel verdriet met zich mee maar ook heel wat onverwachte kosten voor de begrafenis. De nabestaanden hebben op dat moment niet de energie om tarieven zeer aandachtig te bekijken. Daarom is het uiterst belangrijk dat prijzen van begrafenisondernemers transparant zijn. Bovendien blijkt ook

dat de prijzen de afgelopen jaren behoorlijk sterk gestegen zijn. Ik nodig de sector daarom uit voor overleg.”

De Economische Inspectie voerde tussen 1 oktober 2016 en 31 januari 2017 een algemeen onderzoek naar begrafenisondernemingen. 202 ondernemingen maakten deel uit van het onderzoek. Dat is ongeveer één vierde van het totaal aantal begrafenisondernemingen (813). Het onderzoek is ingegeven door signalen van hoge prijzen voor begrafenissen. De vraag stelde zich of consumenten voldoende informatie krijgen over tarieven, of de juiste documenten worden opgesteld bij de bestelling, of de algemene voorwaarden correct zijn en of de wetgeving rond betaalmethodes wordt nageleefd. Het vorige onderzoek dateerde van 2009.

In bijlage het artikel in de Gazet van Antwerpen

Datum
18 september, 2017
Bron
GAZET VAN ANTWERPEN
Artikel

ARTIKEL KLIK HIER