VOOR MEER DAN 90 MILJOEN EURO AAN GOEDEREN IN BESLAG GENOMEN

DE CEL NAMAAK VAN ECONOMISCHE INSPECTIE BESTAAT 10 JAAR.

In die periode werd voor meer dan 90 miljoen euro aan goederen in beslag genomen. Terwijl namaakproducenten steeds vernuftiger te werk gaan, worden ook de inspectiediensten steeds beter in het opsporen ervan.

Kris Peeters: “De Cel Namaak heeft tijdens haar tienjarig bestaan een indrukwekkende expertise opgebouwd. De inbeslagnames gaan daardoor de hoogte in. Waar het vroeger vooral verkopers van namaak waren, slagen we er nu ook in om leveranciers aan te pakken. In juni werden bij één vangst handtassen voor een recordwaarde van 1,4 miljoen euro in beslag genomen.”

De waarde van de door de Cel Namaak in beslag genomen goederen stijgt jaar na jaar. De reële verkoopwaarde van de in beslag genomen goederen steeg in 2016 tot bijna 16 miljoen euro, een absoluut record. Waar vroeger 1 à 2 maal per maand een leverancier gevat werd, is dat nu gestegen tot 4 à 5. Tegelijk slagen de inspecteurs er steeds vaker in om niet enkel de verkopers maar ook de leveranciers te pakken

Kris Peeters: “Ook al lijken namaakproducten steeds beter op het origineel, ze zijn ronduit minderwaardig. De producten verslijten sneller en kunnen gewoonweg gevaarlijk zijn. Namaakparfums kunnen bijvoorbeeld irriterende stoffen voor de huid bevatten en namaaksmartphones kunnen door hun minderwaardige componenten kortsluiting geven. Bovendien brengen namaakproducten ook grote schade toe aan onze economie. Het is illegale concurrentie voor de winkels en handelaars die op een eerlijke manier hun brood verdienen door kwaliteitsproducten te verkopen.”

Tabel waarde inbeslaggenomen goederen per jaar zie hiernaast

Evoluties

Het werk van de Cel Namaak heeft tijdens haar tienjarig bestaan verschillende evoluties meegemaakt. Aanvankelijk lag de focus op klassieke namaakgoederen zoals handtassen en juwelen. De laatste jaren is de Cel Namaak zich meer en meer gaan focussen op producten die een gevaar vormen voor de consument. Het gaat dan bijvoorbeeld over parfums of shampoos die irriterende stoffen bevatten.

Ook waar namaak wordt opgespoord evolueert. Terwijl aanvankelijk in winkels en op evenementen zoals kermissen werd gecontroleerd, wordt sinds 2010 ook op internet gecontroleerd. Het gaat dan onder andere over online winkels en facebook-pagina’s waar goederen worden aangeboden.

Extra bevoegdheden

Sinds 1 mei hebben controleurs van de Economische Inspectie het statuut van Officier van Gerechtelijke Politie. Daardoor hebben zij meer middelen om op te treden. Zo kunnen zij nu meteen een visitatie doen wanneer ze iemand op heterdaad betrappen. Bovendien geeft dit statuut hen de mogelijkheid om een onderzoek van begin tot einde te voeren, wat de efficiëntie ten goede komt. Economische delicten zijn vaak ook strafrechtelijke delicten en in het verleden zorgde dat ervoor dat veel dossiers door de Economische Inspectie moesten overgedragen worden aan de gerechtelijke politie.

Betere coördinatie

Het versterken van de werking, de bevoegdheden en de wettelijke ondersteuning van de cel namaak stopt niet. Momenteel wordt een koninklijk besluit voorbereid om een interministeriële commissie op te richten om de strijd tegen namaak beter te coördineren. Naast vertegenwoordigers van de FOD Economie zullen bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van politie, justitie, douane en het voedsel- en geneesmiddelenagentschap zetelen

Inbeslagnames in juni

De Economische Inspectie heeft in juni verschillende operaties gevoerd tegen namaakgoederen. Meer dan 3.300 goederen werden in beslag genomen, met een totale waarde van bijna twee miljoen euro. Het gaat grotendeels om luxeproducten zoals kledij, schoenen, handtassen en parfums, maar ook onderdelen van smartphones.

Tijdens één actie in Anderlecht werd, samen met lokale politie van Zone Zuid, een verborgen depot ontdekt waar een stock van 900 nagemaakte handtassen lag, voornamelijk van de merken Céline en Hermès. Die reële verkoopwaarde van die handtassen bedroeg 1,4 miljoen euro.

Op 12 juni werden bij een andere actie 1.749 namaakparfums, -kleren, -schoenen en -lederwaren in beslag genomen die merken droegen als Chanel, Louis Vuitton, Lacoste, Nike en Givenchy. Hier bedroeg de totale reële verkoopwaarde 327.500 euro.

Tot slot werden op 23 juni 637 kledij- en telefonieproducten met onder andere het merk Apple in beslag genomen in Molenbeek. Hun verkoopwaarde lag op 178.325 euro.

Namaak herkennen

Niet alleen het verkopen, maar ook het kopen van namaak is verboden. Daarom is het belangrijk dat ook de consument waakzaam is. Er zijn enkele aanbevelingen om namaak op te sporen:

OP HET INTERNET:

 •     Ga na of de identiteit van de verkoper bekend is en

  wat de betaalmethodes zijn

 •     Informeer u over de website. Heeft ze het vertrouwen

  van een groot merk?

 •     Geef de voorkeur aan bekende kanalen en officiële

  websites

IN DE WINKEL:

 •     Controleer de kwaliteit van het product en van de

  verpakking (aanwezigheid van gebreken, schrijffouten)

 •     Ga na of het product overeenkomt met het

  assortiment van de winkel waar u de aankoop doet

 •     Hoed u voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te

  zijn

Wie in contact komt met namaakgoederen kan dat melden via het Meldpunt van de federale overheid https://meldpunt.belgie.be

MIJLPALEN IN HET TIENJARIG BESTAAN VAN DE CEL NAMAAK

15 mei 2007

werd de wet getekend betreffende de bestraffing van namaak en piraterij die de Economische Inspectie de bevoegdheid geeft om op te treden tegen namaak op Belgisch grondgebied.

1 juni 2007

oprichting cel namaak bij de Economische Inspectie, bevoegd voor de controle van het gehele Belgische grondgebied.

1 oktober 2007

inwerkingtreding van de wet en eerste controles met inbeslagnames.

Sinds 2010

ook actief in het opsporen van namaak en piraterij op het internet.

In 2010

vervoegde de Economische Inspectie het EU Observatory on infringements of intellectual property rights.

In 2011

gaat de Economische Inspectie nauwer samenwerken met Europol in de strijd tegen namaak.

In 2012

worden de procedures om verdachten en getuigen te verhoren helemaal veranderd door de invoering van de Salduzwetgeving.

In 2013

worden alle economische reglementeringen opgenomen in het wetboek economisch recht, waaronder ook de wetgeving in verband met de bestrijding van namaak en piraterij.

In 2014

wordt er nauwer samengewerkt met OLAF (European Commission Anti-Fraud Office).

In 2017

krijgen controleurs en inspecteurs van de Economische Inspectie het statuut van Officier van Gerechtelijke Politie waardoor hun bevoegdheden worden uitgebreid en grote dossiers van begin tot einde kunnen behandeld worden door de Economische Inspectie.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
18 juli, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Bron
Cel Namaak
TABEL INBESLAGNAMES

Tabel KLIK HIER

De Cel Namaak van Economische Inspectie bestaat 10 jaar.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/LACOUSTE_NS.jpg">