Voor 13 miljoen euro aan namaakproducten in beslag genomen in 2018

In 2018 werden meer dan 200.000 namaakgoederen in beslag genomen bij controles. Bijna 200 verkopers en leveranciers werden doorverwezen naar het parket en meer dan 1.000 webshops met namaakgoederen werden offline gehaald.

Vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters: “De Cel namaak van de FOD Economie slaagt er steeds beter in om verkopers en leveranciers van namaakgoederen op te sporen. Namaak wordt steeds vaker online aangeboden en we hebben ervoor gezorgd dat de Cel over extra instrumenten beschikt om de strijd online te voeren. Dankzij een samenwerking met de domeinnaambeheerder DNS Belgium, kunnen frauduleuze
.be-webshops sinds 1 december binnen de 24 uur offline worden gehaald. Tijdens de eerste drie maanden van 2019, werden al 779 webshops met namaakgoederen geblokkeerd, waarvan 115 via de nieuwe versnelde procedure. Hoe korter frauduleuze webshops online staan, hoe minder consumenten opgelicht kunnen worden.”

In 2007 werd binnen de FOD Economie een specifieke cel opgericht die namaak moest opsporen. Sindsdien is er voor meer dan 110 miljoen euro aan namaakspullen van de markt gehaald.

In 2018 werden 205.722 namaakgoederen in beslag genomen met een totale waarde van 13.242.896 euro. Speelgoed (inclusief spelconsoles en computerspellen) is goed voor een kwart van de inbeslaggenomen goederen. Ook kledij en accessoires zijn goed vertegenwoordigd bij de namaakproducten.

Kris Peeters: “Ook al lijken namaakproducten steeds beter op het origineel, ze zijn ronduit minderwaardig. De producten verslijten sneller en kunnen gewoonweg gevaarlijk zijn. Namaakparfums kunnen bijvoorbeeld irriterende stoffen voor de huid bevatten en namaaksmartphones kunnen door hun minderwaardige componenten kortsluiting geven. Bovendien brengen namaakproducten ook grote schade toe aan onze economie. Het is illegale concurrentie voor de winkels en handelaars die op een eerlijke manier hun brood verdienen door kwaliteitsproducten te verkopen.”

Tabel categorie zie hiernaast

De FOD Economie ontving in 2018 506 meldingen van burgers en bedrijven over namaak.

Minder goederen, meer waarde

Het aantal inbeslaggenomen goederen lag in 2018 aanzienlijk lager dan in 2017. Toen ging het om 432.531 goederen. De voornaamste oorzaak voor het verschil is dat minder speelgoed in beslag werd genomen. Bij speelgoed gaat het vaak om kleine spullen (bv. speelkaarten), waardoor het snel een grote hoeveelheid goederen vertegenwoordigt. Waar 80 procent van de inbeslaggenomen goederen speelgoed was in 2017, was dat in 2018 maar een kwart.

De waarde van de inbeslaggenomen goederen lag in 2018 dan weer een pak hoger dan in 2017. De oorzaak daarvan is dat erg veel luxeproducten in beslag werden genomen.

Tabel inbeslaggenomen artikelen zie hiernaast

Aanpak

De Cel namaak schreef in 2018 47 waarschuwingen uit en werden 203 processen verbaal opgemaakt. In 10 van die gevallen werd een minnelijke schikking getroffen.

Terwijl in de eerste jaren van het bestaan van de Cel namaak vooral in winkels en op evenementen zoals kermissen werd gecontroleerd, wordt sinds 2010 ook op internet gecontroleerd. Het gaat dan onder andere over online winkels. 1.079 webshops met namaakgoederen werden in 2018 offline gehaald. Daarnaast worden ook sociale media in de gaten gehouden. Veel van de in 2018 inbeslaggenomen luxeproducten werden bijvoorbeeld via sociale media aangeboden.

Sinds 1 december beschikt de FOD Economie over een snellere mogelijkheid om frauduleuze websites offline te halen. Via een protocol met de beheerder van .be-domeinnamen DNS Belgium, kunnen frauduleuze websites binnen de 24 uur offline worden gehaald. Tijdens de eerste drie maanden van 2019, werden al 779 webshops met namaakgoederen geblokkeerd, waarvan 115 via de nieuwe versnelde procedure. De andere 664 websites werden geblokkeerd omwille van foutieve identificatiegegevens.

Namaak herkennen zie hiernaast

Vernietiging van namaakgoederen zie hiernaast

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
26 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

BRON FOD
CATEGORIE

CATEGORIE

BRON FOD
WAARDE INBESLAGGENOMEN ARTIKELEN

WAARDE INBESLAGGENOMEN ARTIKELEN

BRON FOD
NAMAAK HERKENNEN

NAMAAK HERKENNEN

BRON FOD
VERNIETIGING ARTIKELEN

VERNIETIGING ARTIKELEN

In 2018 werden meer dan 200.000 namaakgoederen in beslag genomen bij controles.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/namaakartikelen.png">