Voltijdse vakantierechten voor wie na ziekte gedeeltelijk werk hervat, ook al is dat in halve dagen

KRIS PEETERS PAKT 20 JAAR OUD HIAAT IN WETGEVING AAN

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters zorgt ervoor dat ook wie na een ziekte het werk hervat in halve dagen, recht heeft op een volledige opbouw van vakantierechten. Door een oud hiaat in de wetgeving, bestaat die gelijkschakeling qua vakantierechten er momenteel enkel voor wie het werk hervat in volledige dagen.

Kris Peeters: “Wie na ziekte deeltijds het werk hervat, bouwt in principe voltijds vakantierechten op. Het idee daarachter is dat een periode van ziekte er niet voor mag zorgen dat iemand een jaar later minder vakantie heeft. Er blijkt echter een hiaat in de wetgeving te zitten, waardoor enkel wie volledige arbeidsdagen werkt ook voltijdse vakantierechten opbouwt. Bij mensen die halve dagen werken, is dat momenteel niet het geval. Zij bouwen enkel vakantierechten op voor de gewerkte tijd. Volgens het huidige systeem kan je dus beter twee volledige dagen werken per week in plaats van vier halve dagen. Dat is uiteraard niet logisch. Ik heb het koninklijk besluit aangepast zodat ook wie het werk hervat in halve dagen, zal genieten van een voltijdse opbouw van vakantierechten. De Nationale Arbeidsraad heeft gisteren een unaniem positief advies gegeven rond die aanpassing. De regeling zal met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2018 en zal zich vanaf 2019 laten zien in het aantal vakantiedagen.”

Een herstellende werknemer kan na een periode van ziekte het werk gedeeltelijk hervatten, om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme. De eerste 12 maanden na het uitvallen wegens ziekte, wordt

de opbouw van vakantierechten gelijkgesteld met die van een voltijdse werknemer. Op die manier boet de werknemer het volgende jaar niet in aan vakantie.

Door een hiaat in de wetgeving, gold dat principe in de praktijk echter niet voor alle werknemers. Kris Peeters: “Wie bijvoorbeeld volledige dagen werkt op dinsdag en donderdag, geniet van de gelijkstelling. Maar wie vier dagen per week een halve dag komt werken, bouwt alleen vakantierechten op voor die vier halve dagen. Dat is uiteraard niet logisch en daarom pas ik de wetgeving aan.”

Het koninklijk besluit wordt zo aangepast dat ook wie het werk hervat in halve dagen, zal genieten van een opbouw van vakantierechten zoals een voltijdse werknemer. De Nationale Arbeidsraad gaf gisteren een unaniem positief advies rond het voorstel van minister Peeters. Het koninklijk besluit wordt nu nog voorgelegd aan de Raad van State.

De regeling geldt voor bedienden. Voor arbeiders gebeurde de gelijkstelling eerder al.

De invoering gebeurt retroactief vanaf 1 januari 2018. Iedereen die dit jaar het werk deeltijds hervat heeft na ziekte, zal met andere woorden van de regeling kunnen genieten. Vanaf 2019 zullen de gevolgen te zien zijn op vlak van het aantal vakantiedagen.

Kris Peeters: “Het is belangrijk dat we mensen alle kansen geven om in een vroeg stadium terug deeltijds aan de slag te gaan. Veel werknemers zijn daar zelf vragende partij voor. Door terug te gaan werken kunnen mensen hun vroegere routine weer opnemen. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker het bovendien is om opnieuw te gaan werken.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
28 februari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters pakt 20 jaar oud hiaat in wetgeving aan

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/vakantie_NS3.jpg">