Vijf voedingsproducten onterecht verkocht als artisanaal

Na een controle van 101 artisanale en ambachtelijke producten door de Economische Inspectie, heeft één producent een proces-verbaal gekregen en hebben de procenten van 4 producten de benaming ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’ teruggetrokken.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “Een product kan artisanaal of ambachtelijk zijn als het bijvoorbeeld onbewerkt is, geen additieven bevat, of volgens traditionele methode of op kleine schaal wordt geproduceerd. De benaming kan niet zomaar vrijblijvend worden gebruikt. De Economische Inspectie controleerde 101 artisanale en ambachtelijke voedingsproducten en slechts in vijf gevallen kond de producenten niet sluitend argumenteren waarom hun product die benaming verdiende. Over het algemeen wordt de benaming ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’ dus op een correcte manier gebruikt. Producenten die de benaming op een misleidende manier gebruiken, riskeren boetes tot 200.000 euro.”

Consumenten besteden steeds meer aandacht aan gezonde voeding en gaan daarbij soms op zoek naar artisanale of ambachtelijke producten. De Economische Inspectie controleerde in de loop van 2018 of de benaming ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’ van 101 producten wel klopte. Het ging om volgende soorten producten:

 •     Alcoholische dranken : 3

 •    Niet-alcoholische dranken : 2

 •    Niet-alcoholische dranken : 2

 •    Patisserie : 26

 •    Melkproducten : 7

 •    Bereide maaltijden : 10

 •    Smeerpasta : 2

 •    Confituur / Chutney : 26

 •    Snoepgoed : 9

 •    Chocolade : 4

 •    Charcuterie : 9

 •    Divers (voeding): 3

Wanneer er twijfel bestond over het artisanale karakter van een product, werd aan de producent gevraagd om met een argumentatie te komen. Dat gebeurde voor 52 van de 101 producten. De producenten van vier producten die het artisanale of ambachtelijke karakter onvoldoende konden beargumenteren, beslisten daarop om de benaming terug te trekken. Het ging om twee bakkerijproducten en twee charcuteriewaren. Eén producent werd geverbaliseerd voor een product dat behalve een misleidende vermelding ‘artisanaal’ ook

nog andere inbreuken vertoonde. Voor 39 producten bezorgden de producenten een sluitende argumentatie. Voor 8 producten loopt het onderzoek nog.

Over het algemeen wordt de benaming ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’ dus op een correcte manier gebruikt.

Wanneer mag de benaming ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’ worden gebruikt?

Talrijke (voedings)producten worden verkocht met de aanduiding ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’. Voor de producent zijn deze aanduidingen niet vrijblijvend. Producenten moeten effectief kunnen argumenteren waarom ze hun producten ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’ noemen.

Hoewel er geen strikte wettelijke criteria voorzien zijn, stelt de FOD Economie in een richtlijn een aantal criteria ter beschikking die producenten kunnen helpen om de begrippen correct te gebruiken. De criteria zijn geïnspireerd op de wettelijke definitie van ‘ambachtsman’.

   1.   De aard of de kwaliteit van de ingrediënten/onderdelen, en in het bijzonder van de hoofdingrediënten/-onderdelen of kenmerken van het eindproduct. De ingrediënten of een wezenlijk deel van de ingrediënten moeten intrinsieke kwaliteiten hebben. Bijvoorbeeld: onbewerkt, zonder additieven, enz.

   1.   De aard of de kwaliteit van de ingrediënten/onderdelen, en in het bijzonder van de hoofdingrediënten/-onderdelen of kenmerken van het eindproduct. De ingrediënten of een wezenlijk deel van de ingrediënten moeten intrinsieke kwaliteiten hebben. Bijvoorbeeld: onbewerkt, zonder additieven, enz.

   2.   Het product dat als artisanaal/ambachtelijk wordt bestempeld, moet het resultaat zijn van een fabricage-, verwerkings-, herstellings- of restauratieprocedé waarvan de activiteiten hoofdzakelijk manuele aspecten omvatten, een authentiek karakter vertonen, waarbij een zekere knowhow wordt ontwikkeld, gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie. Bijvoorbeeld: een voedingsmiddel bereid volgens een traditioneel recept, een handgeweven product volgens een innovatieve methode, of kaarsen gemaakt met natuurlijke ingrediënten, op kleine schaal.

   3.    Vervaardiging op kleine tot zeer kleine schaal Bijvoorbeeld: een voedingsmiddel bereid volgens een traditioneel recept, een handgeweven product volgens een innovatieve method

Producenten die de termen ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’ te kwader trouw gebruiken om klanten te misleiden, riskeren boetes die kunnen oplopen tot 200.000 euro.

Ook andere benamingen zoals ‘huisgemaakt’ of ‘op grootmoeders wijze’ zijn niet vrijblijvend. Ook daar moet de producent .

Als bijlage het persbericht in PDF en het schema

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
7 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Na een controle van 101 artisanale en ambachtelijke producten door de Economische Inspectie, heeft één producent een proces-verbaal gekregen en hebben de procenten van 4 producten de benaming ‘artisanaal’ of ‘ambachtelijk’ teruggetrokken.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Top20_SF_w.jpg">