VICEPREMIER KRIS PEETERS PLEIT VOOR VERSTERKING EUROPEES GLOBALISATIEFONDS

“De invoering van een Europees systeem van werkloosheidsuitkeringen is vandaag niet aan de orde. Daarvoor is in eerste instantie meer overeenstemming nodig tussen de lidstaten op het vlak van arbeidsmarkt en sociale rechten. We moeten nu focussen op kortetermijnoplossingen.  Aanwenden en versterken van het Globalisatiefonds is zo’n oplossing. België heeft het Globalisatiefonds met succes aangewend om de impact

van de sluiting van Ford Genk te beperken”, aldus Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters tijdens een paneldebat op de conferentie “Feasibility and Added Value of a European Unemployment Benefits Scheme” die georganiseerd werd door de Europese Commissie, het Slovaaks EU-Voorzitterschap en de Europese denktank CEPS.

Datum
11 juli, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT