Verhoging minimumpensioenen trekt juist koopkracht van laagste pensioenen omhoog

De studie van KU Leuven-professor André Decoster kan niet gebruikt worden om conclusies te trekken over de gehele koopkrachtstijging van gepensioneerden, zegt vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters.

Kris Peeters: “Wie de studie gebruikt om te beweren dat gepensioneerden achterblijven qua koopkracht, heeft het fout. De studie onderzoekt slechts de impact van een aantal maatregelen en houdt geen rekening met de aanzienlijke verhogingen van minimumpensioenen waar we voor gezorgd hebben. Sinds het begin van de legislatuur zijn de laagste pensioenen tot 152 euro per maand gestegen.”

De verhoging van de minimumpensioenen zijn expliciet niet opgenomen in de studie. Nochtans zijn die verhogingen aanzienlijk. Professor Decoster zegt zelf heel duidelijk dat de studie niet kan en mag gelezen worden als de werkelijke koopkrachtevolutie. Uit de studie concluderen dat de pensioenen amper gestegen zijn, is met andere woorden niet juist.

Concreet stegen de minimumpensioenen sinds het begin van deze legislatuur met 113 tot 152 euro per maand. Het gaat om een belangrijke koopkrachtstijging van tussen de 0,91 tot 1,71 procent. Bovendien zal er door de aanwending van de welvaartsenveloppe 2019-2020, in juli een nieuwe verhoging komen met 1% voor pensioenen voor een volledige loopbaan en met 2,41% voor pensioenen voor een onvolledige loopbaan.

Bovendien werd ook de pensioenval weggewerkt. Dat betekent dat gehuwden en wettelijk samenwonenden niet langer fiscaal benadeeld worden ten aanzien van feitelijk samenwonenden en alleenstaanden voor wat betreft de belastingvermindering van toepassing op hun pensioeninkomsten. Dat belastingvoordeel kan tot 640 euro per jaar oplopen en komt ook de lage pensioenen ten goede. Het voordeel is maximaal bij een bruto pensioen van 15.500 euro (niveau minimum pensioen alleenstaande). Het betekent een bijkomende koopkrachtstijging van 4,2 %.

ZIE TABEL STIJGING MINIMUMPENSIOENEN KLIK HIERNAAST

Taxshift

De studie van professor André Decoster gaat de impact van een aantal maatregelen – waaronder de taxshift en de verhoging van uitkeringen – op de koopkracht na. Ze toont aan dat iedereen erop vooruit gaat met die maatregelen, in het bijzonder de werkenden met een lager inkomen. Daarmee wordt het doel van de taxshift bereikt.

De taxshift en andere maatregelen hebben er bovendien voor gezorgd dat er tijdens de gehele legislatuur 259.000 jobs bijgekomen zijn. Ook het feit dat veel meer mensen aan de slag zijn, zorgt voor een aanzienlijke stijging van de koopkracht.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
22 mei, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Tabel stijging minimum pensioen

voor tabel stijging minimumpensioenen KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De studie van KU Leuven-professor André Decoster kan niet gebruikt worden om conclusies te trekken over de gehele koopkrachtstijging van gepensioneerden

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/verhoogd%20minimum%20pensieon_NS.jpg">