VEILIGE EN DUURZAME OPLOSSING VOOR HET RADIOACTIEF AFVAL IN ONS LAND

Vrijdag 20 maart ben ik in Mol 225 meter ondergronds gegaan. Daar ligt HADES, het wereldvermaarde laboratorium voor onderzoek naar de veilige berging van nucleair afval. Het SCK-CEN, NIRAS en ESV Euridice zoeken er samen naar een veilige en duurzame oplossing voor het radioactief afval in ons land. Tegelijk werkt NIRAS aan een nationaal beleid voor die veilige oplossing voor berging nucleair afval, in overleg met alle belanghebbenden.Ook al is de keuze van een geschikte site voor geologische berging nog lang niet aan de orde, toch zal NIRAS vandaag al starten met het creëren van een maatschappelijk draagvlak. Iedereen die wil, kan meedoen.

Zo zal NIRAS onder andere onderzoeken welke bekommernissen leven bij de bevolking. En alle thema's die dit onderzoek aan de oppervlakte brengt, zullen grondig bestudeerd worden. Het maatschappelijke en het technologische zullen doorheen heel dit proces nauw met elkaar verweven zijn. De lokale betrokkenen zullen mee beslissen over hoe de bergingsinstallatie er in detail zal uitzien. We zullen tijd noch moeite sparen om een goede oplossing te vinden voor deze uitdaging. We zullen investeren in een oplossing die goed is voor ieder van ons én voor alle generaties die na ons komen.

In bijlage enkele foto’s - KLIK MIDDEN FOTO VOOR MEER

Datum
20 maart, 2015
Bron
Kabinet Peeters