Umicore zal de Europese positie van de batterij-industrie op wereldvlak versterken.

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters bracht vandaag een bezoek aan Umicore in het kader van de EU Battery Alliance. Umicore heeft zich sterk geëngageerd in de EU Battery Alliance waar het overlegt met andere geïnteresseerde bedrijven om de nieuwste batterijtechnologie binnen Europa te ontwikkelen. Het bedrijf wil dat doen vanuit haar labo te Olen dat de minister vandaag bezocht.

Kris Peeters: “We zien nu al met de opkomst van elektrische auto’s en fietsen, dat de vraag naar batterijen sterk stijgt. België en Europa mogen de boot van deze waardevolle economische en maatschappelijke sector niet missen. We moeten eigen technologieën ontwikkelen voor vernieuwende en milieuvriendelijke batterijen. Umicore bekleedt binnen deze nieuwe industrie, zowel binnen Europa als mondiaal, een sleutelpositie. Het is van kapitaal belang dat het bedrijf deze technologisch innovatieve producten en productieprocessen in Vlaanderen en België kan ontwikkelen. Ons land en alle regio’s zullen er een aanzienlijke toegevoegde waarde mee boeken en een wissel op een nieuwe industriële toekomst mee trekken.”

De EU Battery Alliance streeft naar het ontwikkelen van een eigen Europese batterijtechnologie. De EU Battery Alliance wil de concurrentie aangaan met Chinese en Aziatische spelers. De Europese markt voor batterijen kan een waarde hebben van jaarlijks 250 miljard euro vanaf 2025.

Op dit moment is Europa slechts goed voor 3 procent van de wereldwijde productie van batterijcellen. Aziatische landen hebben daartegenover een marktaandeel van 85 procent.

Batterijen spelen een cruciale rol in de afbouw van fossiele brandstoffen en de overschakeling op groene energie. Elektrische wagens en fietsen maken gebruik van batterijen, maar ook bij het verzekeren van constante capaciteit op het distributienet spelen batterijen een belangrijke rol..

De EU Battery Alliance werd in 2017 opgestart door de Europese Commissie. Onder impuls van minister Peeters sloot België zich in juni 2018 aan. Verschillende Belgische bedrijven beschikken namelijk over waardevolle technologie voor de productie van batterijen. Een bundeling van deze innovatieve indusrtiële initiatieven zal de EU en België ook helpen stappen zetten in de evolutie naar een koolstofarme economie.

Met het bedrijfsbezoek kreeg de minister een briefing van Umicore over de sterk groeiende wereldwijde batterij-industrie waar Umicore dmv zijn vestigingen in Korea, China en straks Polen een sterke positie inneemt. Om aan de wereldwijde vraag naar batterijen te kunnen voldoen zal beroep op recyclage noodzakelijk zijn. De grondstoffen uit mijnbouw zullen niet volstaan. Er zal dus veel Research & developpement nodig zijn om innovatieve en duurzame producten en productieprocessen uit te werken. 
Het bedrijf wil dat doen vanuit haar labo te Olen dat de minister vandaag bezocht. De uitdaging is om niet enkel een State of the art en performante duurzame batterij te ontwikkelen. De co2-voetafdruk bij de productie ervan moet ook tot quasi nul herleid kunnen worden. Om al deze R&D -ontwikkelingen en innovatieve processen te kunnen ontwikkelen zal Umicore deel nemen aan de IPCEI-batterij procedure die momenteel op EU-niveau wordt opgezet.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
23 mei, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters bracht vandaag een bezoek aan Umicore in het kader van de EU Battery Alliance.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Foto_4.jpg">