Toezicht op de verwerking van het Belgisch betaalverkeer wordt versterkt

Het retail-betalingsverkeer in België werd door operationele incidenten bij verwerkers van die betalingstransacties reeds meermaals verstoord. Om dat probleem aan te pakken keurde de Ministerraad vandaag op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een wetsontwerp goed waarin een wettelijke basis wordt voorzien voor een verhoogd toezicht op die betaalverwerkers. Er zijn in België slechts enkele verwerkers van betalingstransacties actief, waaronder één grote speler, waardoor het ontbreekt aan marktdruk (en bij gevolg

aan marktwerking) binnen de sector. Dit uit zich tevens in herhaalde operationele incidenten die het retail-betalingsverkeer grondig verstoorden. De Nationale Bank van België (NBB) merkte als toezichthouder op dat er, ondanks meermaals aandringen, vanuit de betrokken spelers onvoldoende stappen werden genomen om dergelijke incidenten te voorkomen. Om de stabiliteit en continuïteit van het Belgisch betaalverkeer te verzekeren, is een verhoogd toezicht noodzakelijk. De regering nam daarom het initiatief tot uitgebreid overleg met de Nationale Bank.

In bijlage vindt u het integrale persbericht.

Datum
28 oktober, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT