TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT MOGELIJK VOOR BEDRIJVEN IN BRUSSELS GEWEST

Bedrijven in het Brussels Gewest kunnen omwille van de gevolgen van de actuele dreiging (sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken, of publiek transport) vandaag tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen. Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft vandaag de opdracht gegeven aan RVA om dit zo bekend te maken. “Het is in ieders belang dat we zo snel als mogelijk terug naar de orde van de dag gaan.

Maar in de huidige context wil ik de economische schade zoveel als mogelijk beperken, en bedrijven in het Brussels Gewest de optie van tijdelijke werkloosheid bieden. Dit is een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen”, geeft Minister van Werk en Economie Kris Peeters aan.

In bijlage het persbericht en artikel in de standaard

Datum
23 november, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht klik hier

Bron
De Standaard

Lees het artikel