Tijdelijke werkloosheid op laagste niveau sinds 1946

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters reageert tevreden op de cijfers die de RVA voorstelt in zijn jaarverslag.

Kris Peeters: “Dankzij ons beleid van jobcreatie en de aantrekkende economie, bereikte de werkloosheid in 2017 het laagste niveau sinds 2000. De tijdelijke werkloosheid ligt zelfs op het laagste niveau sinds 1946. De daling van het aantal werklozen zorgt voor een flinke besparing in de uitgaven van de RVA. Op vier jaar tijd namen die uitgaven af met maar liefst 2,1 miljard euro.”

Het totaal aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledige werklozen is in 2017 gedaald met 5,4 % of 21.512 eenheden. Gemiddeld waren er in 2017 373.701 werklozen. Dat is het laagste niveau sinds 2000.

Opvallend is de sterke daling bij jongeren. Bij de -25-jarigen daalde het aantal werklozen met maar liefst -16,4 procent. Wanneer naar het studieniveau wordt gekeken is de daling het sterkste bij de laaggeschoolden (-6,6 %).

De daling van het aantal werklozen, heeft ook gevolgen voor de uitgaven van de RVA. In 2017 lagen die 7,1

procent lager dan in 2016. Op vier jaar tijd werd maar liefst 2,1 miljard bespaard

Thematische verloven, tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Tijdskrediet zonder motief werd de afgelopen jaren afgebouwd, terwijl tijdskrediet met motief werd uitgebreid. In 2017 steeg het gebruik van het tijdskrediet met motief met 7,7 procent. Ook thematische verloven zitten in de lift. Het aantal werknemers die gebruik maken van één van de verschillende thematische verloven nam toe met 6,5 procent. Het gebruik van loopbaanonderbreking kende in 2017 dan weer een lichte daling van 2,9 procent.

Kris Peeters: “272.000 werknemers ontvangen momenteel een vergoeding binnen een van de systemen van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking. Het geeft mensen ruimte om op de momenten dat het nodig is, tijd te nemen om voor hun kinderen of naasten te zorgen. Een jaar geleden hebben we het tijdskrediet voor zorg en palliatief verlof daarom ook uitgebreid.”

Voor persbericht in PDF KLIK hiernaast

Datum
15 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters reageert tevreden op de cijfers die de RVA voorstelt in zijn jaarverslag.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/JOB_NS.jpg">