TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OMWILLE VAN AANSLAGEN VERLENGD

Ondernemingen uit Brussel en Vlaams-Brabant die hun personeel (arbeiders en bedienden) als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart niet aan het werk kunnen houden, kunnen tot 30 juni onvoorwaardelijk een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams Brabant is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook mogelijk tot 30 juni, maar mits motivering.

“We helpen werkgevers en werknemers zo een moeilijke periode te overbruggen. Op die manier vermijden we ontslagen en, erger, faillissementen. We doen dit in een context die al moeilijk is, maar we doen hiermee het juiste. Niet helpen komt ons uiteindelijk als samenleving duurder te staan,” vindt Vicepremier en minister van werk, economie en consumentenaangelegenheden Kris Peeters.

Datum
22 april, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT