TELEVERKOPERS INFORMEREN DE CONSUMENT VAAK NIET ZOALS HET HOORT

Eén op de twee televerkopers informeert de consument níet zoals het hoort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Economische Inspectie die 16 bedrijven die aan B2C televerkoop doen, heeft doorgelicht. De meeste inbreuken hebben betrekking op het niet of zeer onvolledig informeren van de consument in de precontractuele fase. Binnen dit onderzoek werden 1 proces-verbaal van waarschuwing en 9 Pro Justitita’s opgesteld. Aan de ondernemingen werd een geldboete (die kan oplopen tot 60.000 euro) voorgesteld als minnelijke schikking.

“Een consument moet op voorhand goed ingelicht worden over het soort product, de contractvoorwaarden, zijn rechten, de verkoper moet zich identificeren, … . Wanneer een verkoper dat niet doet, dan is hij in overtreding. De regels daarover zijn heel duidelijk. Die regels zijn er om de consument te beschermen. Ik wil daar op toezien. De Economische Inspectie zal dit dan ook blijven controleren”, geeft Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters aan.

Datum
1 juli, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT