Taxshift zorgde via Sociale Maribel voor 7% meer tewerkstelling in de publieke non-profitsector

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters benadrukt het belang van de Sociale Maribel naar aanleiding van zijn 20jarig bestaan. Dankzij extra middelen door de taxshift zorgde de maatregel voor 7% extra tewerkstelling in de publieke non-profitsector.

Kris Peeters: “De Sociale Maribel is een tewerkstellingsmaatregel voor de non-profitsector die een deel van de sociale bijdragen samenvoegt om zo nieuwe mensen aan te werven. De maatregel bestaat ondertussen 20jaar en komt tegemoet aan de noden van de sector. Dat zorgt voor een betere dienstverlening. De Sociale Maribel mist zijn effect niet. Op 31 december 2017 waren er 30.338 voltijdse equivalenten toegekend, waarvan 18.762 vte in de privésector en 11.576 vte in de publieke sector. In totaal zijn dat er 10.000 meer dan 10 jaar eerder. Die stijging in tewerkstelling zet zich verder. In de publieke sector waren er op 31 december 2018 12.416 vte toegekend. Dat is een stijging met 840 vte of meer dan 7% op één jaar tijd. Deze stijging komt door de Sociale Maribel en de verhoging van

middelen ervoor dankzij de taxshift. Dat we de doelstellingen blijven behalen, is noodzakelijk. Werkbaarheidsmonitors tonen een grote werkstress en een hoger risico op een burn-out in de
non-profitsector.”

In totaal bedragen de dotaties sociale Maribel in 2019 meer dan 1,1 miljard euro. Van dat bedrag kan 186 miljoen euro toegeschreven worden aan de taxshift en het competitiviteitspact. Daarnaast ontvangen de fondsen nog de fiscale Maribel (107 miljoen euro in 2018). Dat laatste gaat om een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever afhoudt van het loon van zijn werknemers en doorstort naar de fiscale diensten..

ZIE TABEL DOTATIES HIERNAAST

Tegen begin mei ontvangt de federale overheid de cijfers m.b.t. de situatie op 31 december 2018. Voor de publieke sector hebben we de cijfers al, waaruit dus blijkt dat de stijging in tewerkstelling zich verder zet.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
23 april, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Tabel Dotaties

Tabel Dotaties KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters benadrukt het belang van de Sociale Maribel naar aanleiding van zijn 20 jarig bestaan.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/TAXSHIFT.jpg">