TAXSHIFT ZAL OPVALLEND POSITIEVE IMPACT HEBBEN OP ECONOMISCHE GROEI

Uit studies van het Federaal Planbureau (FPB) en de Nationale Bank België (NBB) blijkt dat de taxshift een opvallend positieve impact zal hebben op de economische groei, de jobcreatie, en het inkomen van burgers. Dat maken Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters en Minister van Financiën Johan Van Overtveldt vandaag, maandag 30 november, bekend. De economische groei kan in 2021 tot +1,5% hoger liggen dan wanneer er géén taxshift zou zijn. Arbeid zal duidelijk goedkoper worden, met een directe

positief gevolg op de jobcreatie. Een bijkomend effect is een stijging van het beschikbaar inkomen en dus consumptie, met extra werkgelegenheid: tot 64.500 nieuwe jobs (stijging van 1,7% van de werkgelegenheid). Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren stijgt met meer dan 2%, terwijl het Planbureau er aan toevoegt dat de winstmarge van bedrijven met 0,60% zal stijgen. De taxshift zal via de terugverdieneffecten helpen om de begroting en de overheidsfinanciën op orde te stellen.

 

In bijlage vindt u het persbericht, een toelichtende achtergrondnota, en de 2 integrale studies.

Datum
30 november, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

persbericht klik hier

Achtergrondnota

Achtergrondnota klik hier

Bron
Natonale Bank - Federaal Planbureau
Integrale Studies

Studie NBB klik hier

Studie FPB klik hier