TAXSHIFT II AFGEKLOPT: LASTENVERLAGING VOOR MEER JOBS EN MEER KOOPKRACHT

De loonlasten dalen drastisch en verhoudingsgewijs zal vooral de kostprijs van arbeidsplaatsen met lagere lonen fors goedkoper worden. Voor KMO’s zal het goedkoper worden hun eerste werknemers aan te werven. Mensen met lage, starters- en middenlonen én zelfstandigen zien hun netto inkomen stijgen. De lastenverlagingen voor de non-profitsector zijn op dezelfde leest geschoeid als die voor de privé. En er is in 2016 50 miljoen euro beschikbaar voor gezinnen die met een leefloon moeten rondkomen. “Dit akkoord bewijst dat de taxshift evenwichtig is, zal zorgen voor jobcreatie in alle sectoren, én dat mensen hun nettoloon zal stijgen. Lastenverlagingen voor lage lonen leveren

verhoudingsgewijs het meeste extra jobs op. Dat de non-profitsector haar deel krijgt, is ook goed nieuws voor de tewerkstelling én voor de zorg. Meer koopkracht is goed voor de mensen, en vuurt ook de economie aan. Bovendien krijgen gezinnen die een leeflooninkomen hebben, extra steun. Daar komt nog bij dat de financiering in belangrijke mate gebeurt uit niet-arbeidsinkomsten met focus op de kaaiman- en de speculatietaks en de strijd tegen fiscale fraude. Dus ja, we kunnen voluit spreken van een evenwichtige taxshift. Deze regering lost na één jaar essentiële beloftes in. De motor van jobs-jobs-jobs is aangeslagen.”

In bijlage de link met volledige tekst

Datum
10 oktober, 2015
Bron
CD&V
Artikel

Lees Artikel