TAXSHIFT: 238 MIO € VOOR STRUCTURELE LASTENVERLAGING SOCIAL-PROFIT

Vandaag, vrijdag 29 januari, heeft de regering op initiatief van Minister van Werk Kris Peeters  en Minister van Sociale Zaken Maggie De Bock het wetsontwerp en het ontwerp KB goedgekeurd dat de structurele

lastenverlaging voor zowel de social-profitsector als de beschutte werkplaatsen definitief vastlegt.  De patronale lasten voor beide categorieën samen dalen horizon 2020 in totaal met 238 miljoen euro.

Datum
29 januari, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie persbericht