Strijd tegen kilometerfraude toegespitst naar hardleerse bedrijven in autosector

Tussen maart 2018 en januari 2019 voerde de Economische Inspectie gerichte controles uit bij 432 garagehouders. 57% daarvan zijn in overtreding.

Kris Peeters: “De strijd tegen kilometerfraude spitsen we nu meer en meer toe op die ondernemingen die volharden in de overtredingen. Heel veel professionelen uit de automobielsector passen op een correcte manier hun wettelijke verplichtingen m.b.t. car-pass toe. Belangrijk dat gerichte controles worden voortgezet zodat de consument in alle vertrouwen een tweedehandswagen kan kopen. De boosdoeners moeten dus aangepakt worden. ”

Het onderzoek is zeer doelgericht gebeurd naar die actoren die op basis van gegevens van Car pass gekend zijn dat ze kilometerstanden niet of slecht doorgeven. Het gaat bijvoorbeeld om volgende sectoren: carossiersbedrijven, bandencentrales, was centrales ,… Voor het eerst zijn nu ook ondernemingen gecontroleerd die aan car-wrapping doen (overplakken voor publicitaire redenen), zij blijken onvoldoende de wetgeving te kennen en geven geen info aan Car-pass.
De ondernemingen die prioritair onderzocht zijn deze, die na telefonisch contact door Car-Pass geen enkel km stand doorgeven, ofwel deze zeer onregelmatig hebben doorgegeven, of ondernemingen die minstens 3 maand voor controle geen gegevens meer hadden overgemaakt.

57% (247) van de gecontroleerde ondernemingen zijn in overtreding. In 2017 was dit 74,8%, een gevoelige daling dus maar het aantal overtredingen blijft hoe dan ook te hoog. Volgende overtredingen op de Car-pass wetgeving zijn vast gesteld.

   -  81: geen overmaking kilometergegevens

   -  13: onvolledige overmaking gegevens

   -  93: te late overmaking gegevens

   -  59: onvoldoende kwaliteit van de overgemaakte gegevens (foutieve kilometerstanden)

   -  1: niet vermelding van de kilometerstand op de facturen.

Daarnaast zijn ook de naleving van andere rechtsregels nagegaan:

  *  45 ondernemingen in overtreding met de bepalingen over de Kruispuntbank;

  *  bij 80 ondernemingen waren er tekortkomingen op het vlak van de verplichte meldingen op de website;

  *  bij 64 ondernemingen waren er problemen met de prijsaanduiding.

  *  5 overtredingen misleidende handelspraktijken ( prijs of prijsvoordeel)

  *  20 overtredingen anti-witwas ( 3.000 euro regel)

Voor deze inbreuken werden in totaal 232 PV ‘s van Waarschuwing opgesteld en tegen 103 ondernemingen is een Pro Justitia uitgeschreven.

Wie particulier of professioneel een tweedehandswagen verkoopt, is in België verplicht de koper een car-pass te bezorgen. Dat document geeft de kilometerhistoriek van het voertuig weer. Zonder car-pass kan de koper aan de rechter de ontbinding van de aankoop vragen en zijn geld terugeisen. De databank met de kilometergegevens wordt aangevuld bij elke controle, herstelling of onderhoud van een wagen. De garagist is door de wet verplicht om de kilometerstanden door te geven aan de vzw Car-Pass, die de gegevens bijhoudt. Ook bij de autokeuring wordt de kilometerstand doorgegeven.

Algemene informatie 2018

  a)  aantal ingeschreven tweedehands personenwagens: 719.999

  b)  aantal afgeleverde car-pass certificaten: 899.383
Dit aantal ligt gevoelig hoger dan het aantal ingeschreven tweedehands personenvoertuigen:

    * de car-pass verplichting geldt ook voor andere voertuigen dan personenwagens (bv. voertuigen voor gemengd gebruik, campingcars, enz.);

    * verkochte tweedehandsvoertuigen worden niet noodzakelijk opnieuw of in België ingeschreven;

  c)  aantal afgeleverde car-pass certificaten voor ingevoerde tweedehandsvoertuigen: 80.038

  d)  aantal ondernemingen die kilometergegevens overmaken aan de vzw Car-Pass: 11.848

  e)   aantal overgemaakte kilometerstanden: 16.103.152

  f)  gemiddelde leeftijd van een voertuig waarvoor een car-pass werd afgeleverd: 9,1 jaar

  g)  gemiddelde kilometerstand van een voertuig waarvoor een car-pass werd afgeleverd: 112.315 km

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
16 juni, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Tussen maart 2018 en januari 2019 voerde de Economische Inspectie gerichte controles uit bij 432 garagehouders

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/kilometerstand-duitse-auto-controleren.jpg">