Statuut student-ondernemerschap “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren”

Bedrijven in het Brussels Gewest kunnen omwille van de gevolgen van de actuele dreiging (sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken, of publiek transport) vandaag tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen. Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft vandaag de opdracht gegeven aan RVA om dit zo bekend te maken. “Het is in ieders belang dat we zo snel als mogelijk terug naar de orde van de dag gaan.

Maar in de huidige context wil ik de economische schade zoveel als mogelijk beperken, en bedrijven in het Brussels Gewest de optie van tijdelijke werkloosheid bieden. Dit is een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen”, geeft Minister van Werk en Economie Kris Peeters aan.

In bijlage het persbericht en artikel in de standaard

Datum
18 november, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT

Bron
De Standaard

ZIE ARTIKEL