Sport en Cultuur als hefboom bij strijd tegen armoede

In het kader van de projectoproep gelanceerd door Minister van Armoedebestrijding Kris PEETERS en Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij Sophie WILMES, wordt aan 33 projecten subsidies toegekend voor een totale waarde van 1,6 miljoen. Deze focussen zich specifiek op activiteiten rond sport en cultuur voor kansarmen.

Elk jaar verleent de federale regering via de inkomsten van de Nationale Loterij subsidies aan talrijke maatschappelijke instellingen en organisaties. Deze subsidies ondersteunen initiatieven met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel of wetenschappelijk doel.

In 2018 is de projectoproep "Sport en cultuur als hefbomen in de strijd tegen armoede” gelanceerd. Een enveloppe van 1,6 miljoen euro werd gereserveerd ter ondersteuning van organisaties die sportactiviteiten of culturele initiatieven organiseren voor kansarme doelgroepen of het lokale sport- en cultuuraanbod voor hen toegankelijker maken.

Na evaluatie van een onafhankelijke jury werden 33 projecten geselecteerd. In totaal zullen 8 OCMW’s en 25 vzw’s, verspreid over het volledige land, genieten van financiële ondersteuning. Hiermee kunnen ze sport- en cultuuractiviteiten organiseren voor mensen in armoede en inzetten op hun maatschappelijke integratie. Daarnaast kunnen ze met het geld ook uitrusting en materiaal kopen in het kader van deze activiteiten.

Mensen met een tekort aan financiële middelen hebben het soms moeilijk om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. De kosten voor lidgeld, materiaal en uitrusting kunnen hoog oplopen. Voor dergelijke uitgaven is er vaak dan ook geen ruimte. Doel is personen, maar ook kinderen, in armoede betrekken bij hun lokale sport- of cultuurvereniging. Ontspanning is niet het enige doel van deze projecten, er wordt ook een sterke nadruk gelegd op de betrokkenheid van de deelnemers.

De Minister van Armoedebestrijding, Kris PEETERS:

“Het belang van deze projectsubsidies mag niet worden onderschat. We ondersteunen hierbij organisaties die de meest kwetsbaren in onze samenleving ook ontspanning geven, zorgen dat ze niet worden uitgesloten. Bij heel wat van de projecten wordt de activiteit ook samen met de deelnemers tot stand gebracht.”

De Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij, Sophie WILMES:

“Met deze projectoproep voor een bedrag van 1,6 miljoen euro waarbij sport en cultuur ingezet worden als hefboom in de strijd tegen armoede, onderstrepen we ons engagement in de strijd voor de waardigheid en emancipatie van mensen. De strijd tegen armoede is een belangrijke kwestie die ons allen moet mobiliseren en die mooi tot uiting komt via het subsidiebeleid van de Nationale Loterij.”

Als bijlage vindt u ook de lijst met de geselecteerde projecten

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
11 juni, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Lijst met selecties

Lijst met geselecteerde projecten

In het kader van de projectoproep gelanceerd door Kris PEETERS en Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij Sophie WILMES, wordt aan 33 projecten subsidies toegekend voor een totale waarde van 1,6 miljoen.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/SPORT-CULTUUR_NS.jpg">