Schuldsaldoverzekeringen worden toegankelijker en betaalbaarder voor wie genezen is van kanker

De Kamer keurt vandaag het ‘recht om vergeten te worden’ goed. Die maatregel maakt schuldsaldoverzekeringen toegankelijker en betaalbaarder voor wie genezen is van kanker of wie een chronische aandoening heeft.

Vice-eersteminister en minister van consumentenzaken Kris Peeters: “Wie genezen is van een ernstige medische aandoening zoals kanker, krijgt in de praktijk toch vaak een hoge bijpremie aangerekend bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering, of wordt in bepaalde gevallen zelfs geweigerd. Patiënten- en consumentenorganisaties wijzen er terecht op dat dat niet correct is. Daarom hebben we een wettelijk kader uitgewerkt om de verzekering voor die mensen toegankelijker en betaalbaarder te maken. Het principe is dat medische voorgeschiedenis vanaf een bepaalde termijn na de genezing vergeten moet worden bij het sluiten van een schuldsaldoverzekering. Bij chronische aandoeningen wordt de bijpremie geplafonneerd.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: “Dit is een goede zaak voor de patiënten die kanker overwonnen hebben en voor patiënten met een chronische aandoening die goed zorg dragen voor zichzelf. Een patiënt met diabetes type 1 bijvoorbeeld die correct zijn voorgeschreven behandeling opvolgt en die er gezonde levensgewoonten op nahoudt, mag niet gediscrimineerd worden.”

“Dit principe wordt ook al gerespecteerd door een aantal hospitalisatieverzekeraars. Zij weigeren geen patiënten en rekenen ook geen hogere premies aan. Ik pleit er echter voor dat alle hospitalisatieverzekeraars dit respecteren”, benadrukt Maggie De Block.

Met de maatregel willen ministers Peeters en De Block personen die in het verleden werden geconfronteerd met een ernstige aandoening, een gemakkelijkere toegang bieden tot schuldsaldoverzekeringen. Verzekeraars zullen aandoeningen waar de kandidaat-verzekeringnemer van genezen is, niet in rekening mogen nemen.

Op deze manier worden de verzekeringnemers niet jaren later opnieuw financieel getroffen door de aandoening. De maatregel is geïnspireerd op het in Frankrijk bestaande ‘droit à l’oubli’.

Het kader voorziet dat een verzekeraar vanaf een bepaalde periode na de genezing, bij zijn risicobeoordeling geen rekening meer mag houden met de aandoening. De termijn hangt af van de aandoening en de intensiteit ervan en bedraagt tussen de 1 en de 8 jaar (lijst, zie infra). De termijn begint te lopen vanaf de datum waarop de behandeling succesvol werd beëindigd en er geen herval is opgetreden. Bij chronische aandoeningen, worden de bijpremies geplafonneerd.

De lijst met aandoeningen wordt bepaald via een KB. Ze kan worden aangepast en uitgebreid door het Opvolgingsbureau, met ondersteuning van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Minister Peeters kondigde in oktober aan dat hij het ‘recht om vergeten te worden’ zou invoeren in het verzekeringsrecht. Vertegenwoordigers van patiënten en verbruikers stelden in een evaluatieverslag over de schuldsaldoverzekering van de commissie verzekeringen eerder dat een dergelijk recht de consument ten goede zou komen. Ook de jongerenwerking van Kom op tegen Kanker pleitte tijdens een ontmoeting met minister Peeters voor het uitwerken van het recht.

Bij de voorbereiding van het kader, overlegde minister Peeters met Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, het Vlaams Patiëntenplatform, la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS), Test Aankoop en UNIA.

Het nieuwe kader treedt in werking 10 maanden na publicatie van de wet en bijhorend KB in het Staatsblad.

Bijlage: termijnen en voorwaarden voor bijpremies per ziekte

Kankeraandoeningen KLIK HIERNAAST

video getuigenis KLIK HIERNAAST

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
28 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kankeraandoeningen

PDF Kankeraandoeningen KLIK HIER

VIDEO GETUIGENIS

GETUIGENIS KLIK HIER

De Kamer keurt vandaag het ‘recht om vergeten te worden’ goed.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/kanker_NS.jpg">