reactie van Kris Peeters op VS om tarieven op te leggen voor Eu staal en aluminium

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters betreurt ten stelligste dat de Verenigde Staten beslist hebben om tarieven op te leggen voor Europees staal en aluminium. Hij steunt dan ook de logische en proportionele tegenmaatregelen die door de Europese Commissie zijn afgekondigd.

Minister Peeters: “Dit soort 20ste eeuws protectionisme heeft geen plaats in de mondiale economie van de 21ste eeuw. De Europese Commissie heeft de hand uitgestoken aan de Trump-administratie en heeft getracht onderhandelingen op te starten. Dat hier niet op een serieuze manier op ingegaan werd, valt te betreuren. De reactie van de Europese Commissie is dan ook terecht. Tegelijk moeten we er alles aan doen om een handelsoorlog te vermijden. Protectionisme zal er enkel toe leiden dat welvaart vernietigd wordt aan beide zijden van de Atlantische Oceaan”.

Voor de Belgische staal- en aluminiumindustrie is dit slecht nieuws. De Verenigde Staten zijn onze 1de exportbestemming buiten de EU voor wat aluminium betreft en onze 2de voor wat staal betreft.

De vice-eersteminister is tot slot wel tevreden over de gezamenlijke verklaring die de Europese Commissaris voor Handel en de Amerikaanse en Japanse minister van Handel aflegden na hun vergadering deze namiddag. De drie landen zullen, ondanks de bilaterale handelsgeschillen, de samenwerking versterken om de wereldwijde overcapaciteitsproblemen aan te pakken alsook de WTO te versterken. De beslissing van de Verenigde Staten zal dus geen contraproductief effect hebben op de gesprekken die enkele jaren geleden in Brussel werden opgestart over de overcapaciteit van de productie van staal en momenteel lopen in het kader van het Global Forum van de G20. Die overcapaciteit blijft het grootste probleem en de aanpak ervan kan enkel rond de multilaterale onderhandelingstafel opgelost worden.

Datum
31 mei, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Kris Peeters betreurt ten stelligste dat de Verenigde Staten beslist hebben om tarieven op te leggen voor Europees staal en aluminium.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/stalen-buizen.jpg">