REACTIE KRIS PEETERS OP OESO-RAPPORT

Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters vertegenwoordigt België op de Ministeriële Conferentie van de OESO in Parijs, waar de OESO haar economische groeivooruitzichten voorstelt. De OESO benadrukte tijdens de Ministeriële Conferentie in

Parijs dat de Belgische arbeidsmarkt een heropleving toont, met dank aan maatregelen van de regering zoals o.a. de loonmatiging, de verlaagde loonkosten, en de taxshift. Het project Werkbaar Wendbaar Werk draagt daar op termijn duurzaam toe bij.

Datum
1 juni, 2016
Bron
OESO
Persbericht

ZIE PERSBERICHT