RAPPORT HOGE RAAD VOOR WERKGELEGENHEID

De elf federale en tien regionale arbeidsmarktexperts van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid stelden vandaag hun rapport voor dat een overzicht geeft van de recente ontwikkelingen op onze arbeidsmarkt en een prognose van de toekomst. Het rapport neemt de maat van de flexibiliteit van onze arbeidsmarkt en schat de impact ervan in op werkgelegenheid én de mogelijkheden op werk op maat. Het rondt af met 25

aanbevelingen. Vicepremier Peeters waardeert het pleidooi van de Raad voor meer werk op maat en de gunstige inschatting door de Raad van de lastenverlagingen die deze regering doorvoert ten voordele van meer werkgelegenheid. "Ook hun advies om de lastenverlagingen verder te focussen op de lage lonen, is een belangrijke aanbeveling," aldus Vicepremier en Minister voor Werk en Economie Kris Peeters.

In bijlage het persbericht, het integrale rapport, de powerpoint en artikel in GVA

Datum
8 oktober, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie Persbericht

Bron
Hoge Raad Werkgelegenheid

Integrale Rapport klik hier

Powerpoint Presentatie klik hier

Bron
Gazet van Antwerpen

Artikel klik hier