Rapport Europese Commissie positief over arbeidsmarktbeleid

Minister van Werk en Economie Kris Peeters reageert tevreden op de positieve inschatting door de Europese Commissie over het arbeidsmarktbeleid. De werkgelegenheid groeit sneller, de loonkost daalt, en de koopkracht blijft stijgen. “Met de taxshift verhogen we het nettoloon van de mensen. Tegelijk verlagen we de loonkost, waarmee we onze competitiviteit versterken; zo wordt ondermeer de werkgeversbijdrage voor lage lonen sterker verlaagd dan

voor de hogere lonen. De Europese Commissie apprecieert deze goede parameters. De overheidsfinanciën vragen inderdaad een blijvende aandacht. Maar aangezien het merendeel van de taxshiftmaatregelen in 2016 in werking treden, zullen deze verder bijdragen aan een versterking van onze economie en de budgettaire context. Dat zal op termijn het verschil kunnen maken.”

Datum
3 mei, 2016
Bron
Europese Commissie
Persbericht

ZIE PERSBERICHT