Prijzen van elektronisch betalen voor handelaars gedaald

De kost voor handelaars van elektronische betalingen is tussen 2015 en 2019 gedaald. Zo blijkt uit een studie van het Prijzenobservatorium in opdracht van vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters.

Kris Peeters: “De kosten voor elektronisch betalen met debetkaarten blijken de laatste jaren, ondanks de perceptie die soms nog bestaat bij handelaars, te zijn gedaald. De laatste jaren is de markt van het betaalverkeer geconfronteerd met diverse technologische innovaties en dus meer concurrentie. De handelaar heeft er belang bij om de beschikbare tariefformules grondig te vergelijken aangezien er vaak goedkopere alternatieven bestaan.”

In 2017 werden in België meer dan 1,9 miljard elektronische betalingstransacties verricht voor een totaal bedrag van meer dan 88 miljard euro. Ten opzichte van het voorgaande jaar komt dit overeen met een groei van 11 % en 9,3 %, respectievelijk in volume en in waarde.

Sinds augustus vorig jaar mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen. Minister Peeters wou met die maatregel elektronische betalingen verder stimuleren. Het zorgt nu eenmaal voor een grotere veiligheid voor de klant en voor de handelaar. Bovendien maakt elektronisch betalen het eenvoudiger om fiscale fraude aan te pakken.

Minister Peeters gaf tezelfdertijd de opdracht aan het Prijzenobservatorium om de Belgische markt voor elektronische betalingen te bestuderen. De studie moest een zicht geven op hoe de kosten voor handelaars evolueren. Om elektronisch betalen alle kansen te geven, is het belangrijk dat ook die kosten onder controle blijven.

Uit de enquête van het Prijzenobservatorium blijkt dat de prijzen voor de handelaar in het algemeen gedaald zijn tussen 2015 en 2019 (debetkaarten). De daling varieert tussen 1,8 procent en 26 procent, naargelang het profiel van de handelaar en de gekozen tariefformule. Ze is volledig toe te schrijven aan de daling van de kosten per transactie. Bovendien blijkt uit een Nederlandse studie dat de kosten van elektronische betalingen voor de handelaar in veel gevallen minder hoog zijn dan de kosten van contante betaling.

Kris Peeters: “Sommige handelaars vrezen dat de kosten van elektronische betalingen voor hen stijgen, zeker nu ze geen extra kost meer mogen aanrekenen aan de klant. De studie toont aan dat die vrees ongegrond is. Bovendien heeft ook cash geld een kostprijs voor de handelaar waarvan hij zich niet altijd voldoende bewust is. In de veel gevallen is de kost van cash zelfs groter dan die van elektronisch betalen.”

Dagblandhandelaars

Elektronische betalingen blijven een probleem in sectoren waar de winstmarges laag zijn en waar vaak met kleine bedragen wordt betaald, zoals dagbladhandelaren. Verschillende aanbieders van elektronische betaalsystemen, hebben echter aangegeven dat ze werken aan een oplossing voor kleine betalingen.

De wet die extra kosten voor klanten bij elektronische betalingen afschafte, verhindert handelaars overigens niet om slechts betalingen met een betaalkaart te aanvaarden vanaf een bepaald minimumbedrag.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
14 mei, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De kost voor handelaars van elektronische betalingen is tussen 2015 en 2019 gedaald.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/EKTRONISCH%20BETALEN_NS.jpg">