PLANBUREAU GAAT KOSTPRIJS EN IMPACT VERKIEZINGSPROGRAMMA'S BEREKENEN

" Onrealistische voorstellen wegfilteren"   Op voorstel van Eerste Minister Charles Michel en Minister van Economie Kris Peeters zal het Federaal Planbureau de berekening van verkiezingsprogramma's van politieke partijen bij de volgende verkiezingen voorbereiden. De beslissing houdt verband met de wet van 22 mei 2014 die de concrete uitvoering van de berekening bepaalt. Volgens Vicepremier en Minister van

Economie Kris Peeters gaat het om een belangrijke opdracht: “De burger heeft recht op berekende en dus berekenbare programma’s. Grote transparantie daarover zal hen in staat stellen de beleidsvoorstellen van verschillende partijen correct af te wegen en appelen met appelen en citroenen met citroenen te vergelijken. Beleidsvoorstellen die niet realistisch zijn, zullen het niet halen.”

Datum
27 mei, 2016
Bron
Planbureau
Persbericht

ZIE PERSBERICHT