Pilootproject tegen burn-out in 50 bedrijven

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters kent na een projectoproep een subsidie toe aan 50 projecten tegen burn-out. De projecten gaan deze maand van start.

Kris Peeters: “Het aanpakken van burn-out is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Met deze projectfinanciering zetten we extra in op preventie. De bedoeling is om nieuwe initiatieven te doen ontstaan en om kennis en goede praktijken te verspreiden. De projecten nemen verschillende vormen aan afhankelijk van de noden in een bedrijf of sector, maar ze zijn in elk geval gericht op het voorkomen van burn-out. Uit deze projecten halen we de goede voorbeelden die dan op grotere schaal kunnen toegepast worden. Doel is burn-out preventief aan te pakken.”

Er bestaat veel inspiratie op de werkvloer om burn-out aan te pakken. De oproep die we deze zomer lanceerden was een groot succes. We ontvingen meer dan 200 projectvoorstellen. Experten en sociale partners hebben daar 50 projecten uit geselecteerd. Een aantal van de projecten zijn gericht op ondernemingen en organisaties uit de zorgsector, maar er zijn ook projecten die burn-out willen aanpakken bij een aantal grote technologiebedrijven, projecten die gericht zijn op een hele sector, en projecten in kleine ondernemingen. Zo kunnen we burn-out heel concreet aanpakken.

Ons land telt meer dan 400.000 langdurig zieken. In veel gevallen gaat het om mensen die kampen met mentale en psychosociale problemen, waartoe ook burn-out en andere stress-gerelateerde problemen behoren. Ook rug- en nekklachten – vaak stress-gerelateerd – komen veel voor.

De sociale partners engageerden zich in het IPA 2017-18 om werk te maken van de aanpak van burn-out, en werkten daarvoor een globaal kader uit binnen de Nationale Arbeidsraad. Minister Peeters voorzag in het verlengde daarvan een projectfinanciering van 8.000 euro per project dat gericht is op de primaire preventie van burn-out. Projecten konden ingediend worden tussen 1 juli en 15 september.

De projectoproep bleek een succes te zijn. Er werden meer dan 200 projectvoorstellen ingediend door werkgevers en sectoren, waarvan er intussen 50 werden geselecteerd.

De selectie gebeurde na een analyse door onafhankelijke experten uit de academische wereld en door de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad. Bij de selectie werden de projecten niet

alleen gerangschikt in functie van de reglementair vastgelegde criteria, maar werd ook gestreefd naar een geografische spreiding en een spreiding volgens sector en bedrijfsgrootte. 47 projecten die door ondernemingen werden ingediend en 3 sectorale projecten krijgen een subsidie.

Bij de projecten van individuele bedrijven en organisaties gaat het zowel om bedrijven uit de profit- als de non-profitsector en zowel om KMO’s als grote bedrijven. Een aantal projecten is afkomstig van bedrijven en organisaties uit de zorgsector, waar burn-out veel voorkomt. Bij de meeste projecten willen werkgevers zich laten begeleiden door experten om een aanpak van burn-out op maat van de onderneming te ontwikkelen (taakafspraken, arbeidsorganisatie, werkregelingen, …).

De sectorale projecten zijn gericht op de transportsector, de Franstalige en Duitstalige opvoedings- en huisvestingsinstellingen (o.a. gehandicaptenzorg) en de Vlaamse familie- en ouderenhulp. De projecten streven onder meer naar het ontwikkelen van (zelf)evaluatietools en sensibiliserings- en opleidingstrajecten om stress aan te pakken of op te sporen in een specifieke context.

De geselecteerde projecten gaan deze maand van start. Zij zullen in 2020 geëvalueerd worden in overleg met de experten en de sociale partners en de goede voorbeelden zullen dan gepromoot worden.

Bedrijven:

lijst bedrijven zie hiernaast

Sectoren:

 •     Paritair comité voor de bedienden uit de

  internationale handel, het vervoer

  en de logistiek (PC 226)

 •     Paritair Subcomité voor de opvoedings- en

  huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse

  Gemeenschap, het Waalse Gewest en

  Duitstalige Gemeenschap

  (PSC 319.02)

 •    Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en

  bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  (PSC 318.02)

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
4 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

Bedrijven

PDF Bedrijven KLIK HIER

Kris Peeters kent na een projectoproep een subsidie toe aan 50 projecten tegen burn-out.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/burnout_NS_0.jpg">