PEETERS EN GEENS BREIDEN SOCIAAL STRAFRECHT UIT MET (SEKSUEEL) GEWELD, BURN-OUT EN PESTEN OP HET WERK

Vandaag keurde de Commissie Justitie van het parlement het wetsontwerp sociaal strafrecht goed. De bepalingen van de Welzijnswet betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden hierdoor grondig gewijzigd. Het voorkomen van geweld en pesterijen hoort voortaan, net als ongewenst seksueel gedrag, thuis onder de noemer

‘psychosociale risico’s op het werk’. Daardoor kunnen we deze fenomenen door preventie en via het strafrecht beter beheersen. De omschrijving gaat voortaan over alle risico’s op de werkvloer die de psychische gezondheid van de werknemer in het gedrang kunnen brengen. Het kan grensoverschrijdend gedrag betreffen, maar ook burn-out en stress op het werk.

Datum
27 januari, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie persbericht