Pariteitsclausules in hotelsector: “tariefvrijheid voor hotels, betere prijs voor consument”

Het wetsontwerp van Vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters voor verbod op pariteitsclausules in de hotelsector is vandaag unaniem goedgekeurd in de parlementaire commissie . Met dergelijke clausules verhinderen reservatiewebsites zoals booking.com dat hotels gunstigere prijzen aanbieden via hun eigen websites of via andere kanalen.

Kris Peeters: “Pariteitsclausules zijn enkel in het voordeel van grote spelers zoals Booking.com, die nu al een dominante positie hebben op de markt. Door de clausules af te schaffen geven we hotels meer ruimte om hun eigen prijsbeleid te voeren. De hotelsector is daar voorstander van. Ook voor consumenten is het een goede zaak. Zij zullen verschillende kanalen met elkaar kunnen vergelijken – reservatiewebsites en de eigen website van een hotel – om te zoeken naar de beste prijs. Maar liefst 40 procent van de reservaties bij Belgische hotels gebeuren momenteel via online reservatieplatformen. De afschaffing van de pariteitsclausules zal daardoor een onmiddellijk voordeel hebben voor zowel hotels als consumenten.”

Matthias De Caluwe, namens de Belgische Horeca familie (Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, Brussels Hotel Association en Horeca Wallonië): “Deze wet geeft zowel de hotelier als de consument meer zuurstof en vrijheid. Beide zijn vandaag winnaar en er is opnieuw een gelijk speelveld. Dit is waar wij als sectorfederaties steeds voor pleiten. Laat eerlijke concurrentie spelen en finaal de consument zelf beslissen. We bedanken vice-eersteminister Peeters en minister Borsu uitdrukkelijk voor de moed en wil om dit mogelijk te maken.”

Met de opkomst van online reservatieplatformen is de hotelsector de voorbije decennia sterk geëvolueerd. De platformen bieden voordelen voor zowel de consumenten als de hoteliers: consumenten kunnen bijvoorbeeld hotels zoeken, vergelijken en reserveren op één website; hoteliers krijgen meer zichtbaarheid in het buitenland, waardoor zij hun klantenbereik aanzienlijk vergroten. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze reservatieplatformen niet meer weg te denken zijn uit de hotelsector.

Het grote succes van de online reservatieplatformen maakt dat hoteliers hier meer en meer afhankelijk van worden voor het verhuren van hotelkamers. Deze afhankelijkheid heeft de online reservatieplatformen toegelaten om eenzijdig contractuele pariteitsclausules op te leggen aan hoteliers.

In contracten met hoteliers gebruiken online reservatieplatformen twee types pariteitsclausules, de uitgebreide en de beperkte pariteitsclausules:

  •     De uitgebreide pariteits-clausule houdt een verbod in voor de hotelier om een andere prijs, beschikbaarheden en aanbodvoorwaarden toe te

kennen aan andere platformoperatoren of op andere online of offline distributiekanalen, waaronder die van de exploitant zelf.;

  •     De beperkte pariteitsclausule houdt een verbod in voor de hotelier om een lagere prijs te publiceren op zijn eigen website in vergelijking met de prijs op het online reservatieplatform.

Het gebruik van dergelijke pariteitsclausules is niet zonder gevolg voor zowel de hoteliers als de consumenten. Hoteliers kunnen door de toepassing van de pariteitsclausules niet langer vrij de voorwaarden van hun aanbod bepalen of aanpassen. Zij verliezen een deel van de vrijheid om zelf hun commercieel beleid te bepalen. Consumenten worden dan weer gehinderd bij het zoeken naar de meest voordelige aanbodvoorwaarden voor eenzelfde huur.

Tariefvrijheid

Om deze problemen op te lossen voorzien ministers Kris Peeters en Denis Ducarme een verbod op het gebruik van pariteitsclausules. Dergelijke clausules zullen van rechtswege nietig zijn, ongeacht of de overeenkomst afgesloten werd voor dan wel na het in werking treden van het wetsontwerp. Voorwaarde zal evenwel zijn dat het toeristische logies waarop het contract betrekking heeft, in België gelegen is.

De horecafederaties zijn vragende partij voor een verbod op het gebruik van pariteitsclausules. Minister Peeters heeft met hen uitgebreid overleg gepleegd. Ook andere Europese lidstaten zoals Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Duitsland voerden al een gelijkaardig verbod in.

Er wordt gekozen voor een volledig verbod op het gebruik van pariteitsclausules, eerder dan een verbod op een bepaald soort prijspariteit. Het verbod is nodig om hoteliers toe te laten zelf de voorwaarden van hun aanbod te bepalen en op hun website te afficheren. Het belang van de eigen website en de informatie die hierop gepubliceerd kan worden zal in de toekomst alleen maar toenemen. Jongere consumenten gaan voornamelijk online informatie opzoeken en reizen boeken. Deze tendens zal zich in de toekomst ongetwijfeld verder zetten.

Kleine hotels

Het spreekt voor zich dat de online reservatieplatforms ook voor de kleine hotels van groot belang zijn. Het verbod op het gebruik van pariteitsclausules zal ook in hun voordeel werken. Net zoals de grotere hotels zullen zij opnieuw hun eigen commercieel beleid kunnen voeren en zullen zij opnieuw vrij kunnen beslissen over de aanbodvoorwaarden die zij op hun eigen website publiceren. Alle Belgische horecafederaties zijn het unaniem eens dat dit verbod ook in het voordeel van de kleinere hotels zal werken.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
3 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Het wetsontwerp voor verbod op pariteitsclausules in de hotelsector is vandaag unaniem goedgekeurd in de parlementaire commissie.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/sld6.jpg">