Oudere werkzoekenden aan job helpen moet topprioriteit zijn

Federaal vicepremier en minister van werk Kris Peeters vindt het afschaffen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – niet nodig. Kris Peeters: “Het afschaffen van het brugpensioen lost het probleem van oudere werklozen niet op. Het aantal SWT’ers neemt nu al jaar na jaar af en steeds meer

SWT’ers moeten beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. De grote uitdaging is om mensen langer aan de slag te houden, of ze nu onder SWT vallen of niet. De diensten voor arbeidsbemiddeling moeten hun inspanningen opdrijven om ouderen aan een job te helpen.”

In bijlage een persbericht met toelichting

Datum
23 februari, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie Persbericht