Optrekken uitkeringen tot armoedegrens kost 1,2 miljard

Vice-eersteminister Kris Peeters liet het Federaal Planbureau berekenen hoeveel de optrekking van de minimumuitkeringen tot de armoededrempel zou kosten.

Kris Peeters: “De afgelopen jaren zijn de uitkeringen aanzienlijk gestegen maar er is nog meer nodig. Daarom heb ik het Planbureau laten bereken hoeveel een volledige optrekking van de uitkeringen tot de armoedegrens kost. Volgens de simulatie is er 1,24 miljard euro nodig op jaarbasis. Op korte termijn kunnen we de welvaartsenveloppe voor 2019 en 2020 voor de volle 100 procent aanwenden om de uitkeringen te verhogen. Voor 2019 bedraagt die 354 miljoen euro.”

De afgelopen jaren werden uitkeringen een aantal keer verhoogd. Een aanzienlijk deel van de welvaartsenveloppes werd daarvoor aangewend. Daarnaast werd in het kader van de taxshift zowel het minimumpensioen als het leefloon opgetrokken met 2%. Tot slot werd in het kader van het zomerakkoord van 2017, 80 miljoen euro op jaarbasis uitgetrokken om de armoede te bestrijden.

Om enkele concrete voorbeelden te geven: het leefloon voor een gezin met kinderen steeg deze legislatuur met 13,2% of 165 euro per maand tot 1.254,82 euro. Het minimumpensioen voor een alleenstaande steeg met 9,9% tot 1.236,55 euro.

Minister Peeters liet het Federaal Planbureau nagaan wat de volledige optrekking van de uitkeringen tot de armoedegrens zou kosten. De simulatie vertrekt van de armoededrempel in 2018 van 1.198,60 euro per maand voor een alleenstaande. In de simulatie worden de uitkeringen van alleenstaanden tot de armoedegrens gebracht en worden de uitkeringen voor samenwonenden met een zelfde percentage verhoogd.

De optrekking van de uitkeringen zou bruto 1,7 miljard euro kosten. Als rekening gehouden wordt met de terugverdieneffecten op vlak van BTW en economische groei, gaat het om een kost van 1,24 miljard euro. De verhoging van de uitkeringen zou voor een bijkomende economische groei van 0,17 procent zorgen en voor 2.500 extra jobs.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
10 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

 Kris Peeters liet het Federaal Planbureau berekenen hoeveel de optrekking van de minimumuitkeringen tot de armoededrempel zou kosten.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/kinderarmoede_NS.jpg">