ONTWERP-COMPROMIS OVER WET MAJOR

Samen met de sociale partners heeft Minister van Werk Kris Peeters een ontwerp-compromis bereikt over een modernisering van de organisatie van de havenarbeid in ons land, in uitvoering van het akkoord dat eind 2015 werd bereikt met Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc. De onderhandelaars namens de sociale partners zullen dit ontwerp-compromis

nu aftoetsen bij hun respectieve achterban. “We hebben een doorbraak bereikt in de onderhandelingen in sociaal overleg. De vooropgestelde timing van 1 juli blijft volledig overeind. We zullen de inhoud van dit ontwerp-compromis eerstdaags aan de Europese Commissie meedelen”, aldus Minister van Werk Kris Peeters.

Datum
29 april, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT