Observatorium moet waken over positie van België als farmaland

Vandaag vond de opstartvergadering plaats van het Farmaobservatorium. Dat observatorium met vertegenwoordigers van de overheid, de industrie en de academische wereld, moet de concurrentiepositie van ons land op vlak van farmaceutische industrie opvolgen en helpen verbeteren.

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters: “Met het observatorium kunnen we de leiderspositie van België als farmaland verder versterken. De overheid krijgt via het observatorium een strategisch inzicht in welke maatregelen pertinent zijn om onze goede concurrentiepositie te vrijwaren. De farmaceutische industrie kan van deze permanente analyse dan weer gebruik maken bij investeringsbeslissingen. We geven de industrie de kans om verder te groeien en nog meer jobs te creëren in ons land.”

In het kader van de bijeenkomst “R&D Biopharma platform” in december 2017, werd beslist om een permanent farmaobservatorium op te richten. Het observatorium zal de concurrentiepositie van ons land op vlak van farmaceutische industrie opvolgen en gerichte beleidsadviezen uitwerken om het investeringsklimaat te verbeteren. Ten minste om de twee jaar zal het observatorium de sterktes en zwaktes van het beleid analyseren en vergelijken met andere landen.

Concreet zal gekeken worden naar hoe goed België scoort op het vlak van diverse op investeringen gerichte criteria voor de vestiging van hoofdkwartieren, productiecentra, onderzoekscentra en laboratoria, en de toeleveringsketen. Bij de analyse zal gekeken worden

 

naar fiscaliteit, de aanwezigheid van geschoold personeel, infrastructuur, stabiliteit, etc. De FOD Economie levert alle benodigde data voor de analyse aan.

 

De regelmatige opvolging is nodig omdat de farma-industrie een wereldwijde zeer competitieve sector is die veel werkgelegenheid schept. Op dit moment is ze goed voor ruim 35.000 jobs in ons land.

Investeringen

Ook voor de farmaceutische industrie zelf zijn de analyses van het observatorium van belang. De industrie kan de analyses gebruiken om Belgische investeringsdossiers te verdedigen bij de hoofdkwartieren. Verder kan ze ermee aantonen dat de regering de situatie op de voet opvolgt om de gunstige concurrentiepositie van de sector in België te vrijwaren.

Samenstelling

Het observatorium bestaat uit zestien leden, vertegenwoordigers uit de farmaceutische sector, de overheid (FAGG, RIZIV, FOD Volksgezondheid, FOD Economie, FOD Financiën, FOD Buitenlandse Zaken, Planbureau en Nationale Bank) en de academische wereld. Ze worden voor een periode van vier jaar benoemd door de minister van economie. Ajit Shetty, voormalig CEO van Janssen Pharmaceutica, heeft aanvaard om haar eerste voorzitter te worden. Zijn uitgebreide wereldwijde ervaring binnen de biofarmaceutische industrie en een doorgedreven kennis van de Belgische context staan garant voor een succesvolle start van het observatorium.

Voor Persbericht KLIK HIERNAAST

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
19 september, 2018
Bron
Kabinet Peeters
PERSBERICHT

PDF Persbericht KLIK HIER

COMMUNIQUE DE PRESSE

PDF VERSION FRANÇAISE

Vandaag vond de opstartvergadering plaats van het Farmaobservatorium.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/FARMA_NS.jpg">