Nieuwe website maakt gemeentestatistieken toegankelijk en vergelijkbaar

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters en Statbel stellen ‘'Ontdek uw gemeente - De Belgische gemeenten in cijfers’ voor, een online tool waarmee statistische gegevens van alle Belgische gemeenten bekeken en vergeleken kunnen worden.

Kris Peeters: “De tool maakt het mogelijk om met enkele muisklikken gegevens te raadplegen over de bevolking, inkomens, economie, bebouwing en mobiliteit van een gemeente. Gegevens die vroeger verspreid waren over verschillende statistieken, worden samengebracht in één overzicht. Burgers, gemeentebesturen en journalisten, kunnen daardoor op een eenvoudige manier nagaan hoe hun gemeente het doet. De tool is erg handig in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.”

Met de tool ‘Ontdek uw gemeente’ van het Belgische statistiekbureau Statbel, kunnen allerlei gegevens over een gemeente op vlak van bevolking, inkomen, economie en mobiliteit, op een snelle en eenvoudige manier worden geraadpleegd. Ze maakt het ook mogelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken. De tool bevat gegevens van alle Belgische gemeenten.

‘Ontdek uw gemeente’ bevat volgende gegevens:

 •     Het inwonersaantal, de bevolkingspiramide,

  het soort huishoudens en de nationaliteiten

 •     De evolutie van de bevolking, geboortes en

  overlijdens

 •     Het gemiddeld inkomen per inwoner en de evolutie

  daarvan + vergelijking met buurgemeenten

 •     Het soort bebouwing (open, gesloten, appartementen,

  etc.) en de gemiddelde prijzen van vastgoed

 •     Het aantal ondernemingen en de sectoren waarin

  ze zich bevinden

 •     Het aantal pendelaars, naar waar gependeld wordt en

  herkomst van pendelaars die in de gemeente werken

 •     Het aantal ingeschreven voertuigen en het aantal

  diesel- en benzinewagens

Statistieken toegankelijk maken

Statbel werkte de afgelopen maanden aan de ontwikkeling van de tool. Het statistiekbureau beschikt over grote hoeveelheden aan data. Naast het verzamelen van data, is het ook haar opdracht om die data toegankelijk te maken voor een breed publiek. Begin januari werd de nieuwe website van Statbel gelanceerd, die de toegankelijkheid van statistieken aanzienlijk verbeterde.

Met ‘Ontdek uw gemeente’ gaat Statbel op die weg verder. De nieuwe tool brengt alle gegevens over de gemeenten samen in één overzicht. Terwijl vroeger verschillende bestanden moesten worden geraadpleegd en gegevens manueel moesten worden samengevoegd, zijn enkele muisklikken nu voldoende. Alle gegevens kunnen bovendien gemakkelijk gedownload of gedeeld worden.

De tool ‘Ontdek uw gemeente’ is een interessant instrument in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Burgers, maar ook gemeentebesturen en journalisten, kunnen nagaan hoe hun gemeente het doet en vergelijkingen maken met andere gemeenten.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
5 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

WEBSITE ONTDEK UW GEMEENTE

ONTDEK UW GEMEENTE KLIK HIER

 Kris Peeters en Statbel stellen ‘'Ontdek uw gemeente - De Belgische gemeenten in cijfers’

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/GEMEENTE_STATS_NS.jpg">