Nieuwe regels voor reprografie

Op voorstel van Minister van Economie Kris Peeters werden vandaag 2 KB’s goedgekeurd omtrent de nieuwe regels op het vlak van repografie. Het betreft een ontwerp van KB betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, en een ontwerp van KB betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier.De twee ontwerpen KB’s leggen dus de bedragen vast van de vergoeding verschuldigd aan de auteurs en aan de

uitgevers voor het kopiëren van hun uitgaven op papier. De ontwerpen van KB bepalen als uitvoeringsbesluit eveneens de nadere regels voor de inning en de verdeling van deze vergoedingen (onder meer moment waarop de vergoeding verschuldigd is, bepalingen rond de aangifte van het aantal kopieën, controle enz.) en voorzien in de noodzakelijke overgangsbepalingen.

In bijlage vindt u het integrale persbericht

Datum
24 november, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT