Nieuwe car-pass geeft koper tweedehandswagen info over uitstoot, keuring en updates

De ministerraad geeft vandaag zijn goedkeuring aan de uitbreiding van het systeem van car-pass. Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters wil daarmee de kilometerfraude bij ingevoerde tweedehandswagens aanpakken. Bovendien zal de car-pass voortaan heel wat andere relevante informatie bevatten voor de koper van de wagen: de uitstoot en euronorm, of het voertuig nog gekeurd moet worden na een ongeval, en of aan bepaalde terugroepacties niet werd deelgenomen.

Kris Peeters: “De car-pass bestaat al ruim 10 jaar en heeft ervoor gezorgd dat kilometerfraude bij de verkoop van binnenlandse tweedehandswagens nagenoeg verdwenen is. Met de uitbreiding van de car-pass pakken we kilometerfraude bij ingevoerde wagens verder aan. We zorgen bovendien dat de car-pass nog meer dan vroeger een bron van betrouwbare en relevante info wordt voor de koper. Het is als koper belangrijk om te weten of voor een auto niet is ingegaan op bepaalde terugroepacties, wat de uitstoot is en of de wagen nog naar de keuring moet na een zwaar ongeval. Al die gegevens hebben een invloed op de waarde van de auto en zullen aangegeven worden door de car-pass.”

Wie particulier of professioneel een tweedehandswagen verkoopt, is in België verplicht de koper een car-pass te bezorgen. Dat document geeft de kilometerhistoriek van het voertuig weer. Zonder car-pass kan de koper aan de rechter de ontbinding van de aankoop vragen en zijn geld terugeisen. De databank met de kilometergegevens wordt aangevuld bij elke controle, herstelling of onderhoud van een wagen. De garagist is door de wet verplicht om de kilometerstanden door te geven aan de vzw Car-Pass, die de gegevens bijhoudt. Ook bij de autokeuring wordt de kilometerstand doorgegeven.

Dat het systeem werkt blijkt het uit het feit dat van de 822.576 car-pass certificaten die werden afgeleverd in 2017, er in slechts 0,19 procent van de gevallen (1.557 gevallen) volgens de analyse van de cijfers bijna zeker sprake is van kilometerfraude.

Bij de hervorming van de car-pass focust minister Peeters op drie sporen: (1) de consument objectieve en relevante info aanleveren over het voertuig; (2) het aanpakken van kilometerfraude bij ingevoerde wagens; en (3) de verwerking van de gegevens verbeteren. Voor de hervorming werd nauw samengewerkt met de partners van de vzw Car-Pass, namelijk Febiac, Traxio, Goca, VAB en Touring Club.

Info over uitstoot, keuring en updates

De vernieuwde car-pass bevat een aantal nuttige inlichtingen over de wagen. Het gaat om zaken die een invloed hebben op de waarde en relevant zijn voor de koper:

 •     de euronorm: de norm voor emissiebeperking

  waar het voertuig aan voldoet

 •     de CO2-uitstoot

 •     of het voertuig na een ongeval eerst nog een

  technische keuring moet ondergaan voor het terug in

  het verkeer mag worden gebracht

 •     de terugroepacties waaraan voor het voertuig

  geen gevolg werd gegeven

Meer en meer steden voeren lage-emissiezones in waardoor het gebruik van oudere voertuigen

beperkt/verboden worden in die zones. Bovendien houdt autofiscaliteit rekening met de CO2-uitstoot. De uitstoot en euronorm zijn daarom belangrijke gegevens voor een koper van een tweedehandswagen

Wanneer een voertuig betrokken is geweest bij een ongeval en een auto-expert tussenkomt, moet hij bepalen hoe ernstig de schade is. Indien nodig kan hij aangeven dat het voertuig pas na een speciale keuring na ongeval terug in het verkeer mag worden gebracht. In de toekomst zal hij de vzw Car-Pass daarvan op de hoogte moeten brengen. Een voertuig kan namelijk verkocht worden zonder technische keuring. Wanneer er eerst een keuring na ongeval moet zijn en de koper daarvan niet op de hoogte is, kan dit belangrijke financiële consequenties voor hem hebben. Het is dus belangrijk voor de potentiele koper om dit te weten.

Het is voor de koper van een tweedehandsvoertuig van belang om te weten als voor de auto geen gevolg werd gegeven aan een terugroepactie. Door deze info te vermelden op de car-pass, kan de koper een betere inschatting maken van de waarde van het voertuig. Er komt op die manier bovendien druk op de auto-eigenaar om wel in te gaan op terugroepacties. Hiermee wordt een concreet gevolg gegeven aan één van de aanbevelingen van de dieselgate-commissie.

Kilometerfraude bij ingevoerde wagens tegengaan

Om kilometerfraude aan te pakken bij ingevoerde wagens, streeft ons land naar samenwerkingen met andere landen. Sinds 18 november 2016 bestaat er een uitwisseling tussen Nederland en België van kilometergegevens van tweedehandsvoertuigen. Op een jaar tijd is het aantal fraudegevallen voor in België ingevoerde wagens met 42 procent gezakt (bij de start waren bij meer dan 13,5 procent fraudegevallen, eind 2017 iets boven 7,5 procent).

Niet elk land beschikt echter over een officiële registratie van kilometerstanden, zoals dat met Car-Pass in België bestaat. Daarom doet minister Kris Peeters een beroep op andere bronnen waar gegevens over kilometerstanden uit kunnen worden gehaald. Heel wat autoconstructeurs houden de kilometerstanden bij van wagens die in de garages van hun net worden hersteld. Het wetsontwerp van minister Kris Peeters, verplicht autofabrikanten en –invoerders om de kilometergegevens waarover ze beschikken, door te geven aan de vzw Car-Pass voor tweedehandswagen die uit het buitenland worden ingevoerd. De verkoper van het voertuig moet de gegevens aan een potentiele koper bezorgen, zodat die er rekening mee kan houden bij zijn beslissing.

Kris Peeters: “Verschillende autoconstructeurs beschikken over centrale databases waarin ze de kilometerstanden bijhouden van wagens die in hun garages worden hersteld. Door ook die gegevens op te nemen in de car-pass kunnen we kilometerfraude helemaal uitroeien.”

Vlottere verwerking van gegevens

Minister Kris Peeters wil ten slotte de kwaliteit van de gegevens verbeteren die aan de vzw Car-pass worden doorgegeven. Vandaag moeten garages en centra voor technische keuring de kilometergegevens binnen de 5 werkdagen na het onderhoud of de controle doorgeven. Minister Kris Peeters wil dat de gegevens al worden overgemaakt terwijl het voertuig in de garage of bij het centrum voor technische keuring is.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
8 juni, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De ministerraad geeft vandaag zijn goedkeuring aan de uitbreiding van het systeem van car-pass.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/car_pass_NS_0.jpg">