NATIONALE BANK BEREKENT EFFECT REGERINGSMAATREGELEN

De Nationale Bank van België (NBB) heeft op vraag van Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters, de impact van een aantal maatregelen uit het regeerakkoord op het concurrentievermogen, de arbeidsmarkt en het inkomen van de gezinnen berekend. Het gaat om volgende maatregelen: (i) de indexsprong; (ii) de vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid; (iii) de

koopkrachtverhogende maatregel voor de actieven via de verhoogde aftrek voor de beroepskosten; (iv) de werkbonus voor de lage lonen.  Deze vier maatregelen zullen het BBP met 1 % en de export met 0,8 % doen toenemen tegen 2019. Het BBP en de netto uitvoer zijn dé graadmeters voor de competitiviteit van onze economie en onze ondernemingen.

In bijlage het persbericht en tabel

Datum
26 november, 2014
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht klik hier

Tabel

Tabel klik hier

De Nationale Bank van België (NBB) heeft de impact van een aantal maatregelen uit het regeerakkoord op het concurrentievermogen, de arbeidsmarkt en het inkomen van de gezinnen berekend.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/NAT%20BANK.jpg">