Modernisering wet 1996 goedgekeurd

Vandaag keurde de ministerraad het door Premier Charles Michel en Vice-Eersteminister en Minister van Werk Kris Peeters samen ingediend wetsontwerp dat de Wet van 1996 moderniseert, goed. Deze wet bepaalt hoe de tweejaarlijkse loonnorm moet worden vastgelegd. De loonnorm is het plafond is voor de loononderhandelingen in de sectoren. "Dankzij de loonmatiging van de afgelopen jaren werd de loonkostenhandicap die we sinds 1996 hebben opgebouwd, grotendeels

weggewerkt. Met deze modernisering van de wet van ’96 zorgen we ervoor dat nieuwe ontsporingen in de toekomst onmogelijk worden. Bovendien worden de automatische indexeringen en de baremieke verhogingen verzekerd. Op die manier is er een goed evenwicht tussen de bescherming en ontwikkeling van de koopkracht en de competitiviteit van onze bedrijven. Beide aspecten zijn essentieel voor de verdere groei van de tewerkstelling.”

In bijlage het volledige persbericht

Datum
23 oktober, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT