Modernisering consumentenrecht is nodig door globalisatie en technologische evoluties

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters organiseert vandaag samen met de Europese Commissie en de FOD Economie een “National Consumer Dialogue”.

Kris Peeters: “In België kennen we een sterke consumentenbescherming, wat een positieve impact heeft op onze economie. Toch brengen de opkomst van E-commerce, technologische evoluties en de toenemende globalisatie uitdagingen met zich mee voor het consumentenrecht. Het is daarom noodzakelijk om de consumentenbescherming te moderniseren, te verduidelijken en te verbeteren. Onder de noemer “New Deal for Consumers” heeft de Europese Commissie een aantal voostellen gelanceerd die vandaag besproken worden met alle partners, zowel de consumentenorganisaties (Test-aankoop, Ombudsman voor consumenten, Europees Centrum voor de Consument België…) als de vertegenwoordigers van ondernemingen (Unizo, UCM, Comeos…). Daarmee zetten we de Belgische traditie verder van sterk overleg als basis voor de regelgeving.”

In België hebben we een sterk en duidelijk consumentenrecht. Volgens een studie van de Europese Commissie in 2016 hebben Belgische handelaars een gemiddelde kennis van 60% van de consumentenrechten. Meer dan 85% van de consumenten komt geen enkel probleem tegen bij hun aankopen. Beide cijfers plaatsen ons in de top drie van Europa. En ook wat het correct toepassen van Europese regelgeving betreft, horen we bij de top.

Maar de uitdaging zijn er blijven er. Vorig jaar opende de inspectie van de FOD Economie 33.009 onderzoeken naar mogelijke inbreuken of regels ter bescherming van de consument, naar fraude, naar bedrog of oplichting. Daarvan waren er 4.726 gerelateerd aan E-commerce.

Werken aan een goede en rechtvaardige consumentenbescherming blijft dus noodzakelijk, ook voor E-commerce. Steeds meer bedrijven organiseren een deel van of al hun activiteiten online en die online handel overstijgt ook vaak de landsgrenzen. Om de consumentenrechten ook in deze tijden van verandering te garanderen, moeten we er voor blijven zorgen dat de regels eerlijk, duidelijk en transparant zijn en dat we een correcte handhaving kunnen garanderen. Dat kan enkel als we rekening houden met nieuwe technologische ontwikkelingen. Door de stijgende globalisatie is het zinvol ook op Europees niveau te bekijken.

Daarom hebben experts vandaag op de New Consumers Dialogue een aantal voorstellen van de Europese Commissie toegelicht. Deze zijn een vertrekpunt voor verder overleg. Kris Peeters: “De reële situatie van de consument is de toetssteen par excellence, niet de hoeveelheid nieuwe regels. Reële verbetering is dus het doel. Daarom bespreken we nu alle maatregelen met de partners voordat we verdere stappen ondernemen.”

Een overzicht van de Europese voorstellen die nu op tafel liggen ter bespreking:

1.     Versterking van online-consumentenrechten

 •     Meer transparantie online: consumenten die online

  producten of diensten kopen, moeten meteen

  duidelijk kunnen zien of het om een professionele

  verkoper of een particulier gaat, zodat zij weten of

  als hun rechten consument beschermd zijn als er

  iets misgaat.

 •     Meer transparantie over zoekresultaten op

  onlineplatforms: consumenten zullen duidelijk

  worden geïnformeerd wanneer een zoekresultaat

  wordt betaald door een handelaar. Onlinemarkten

  zullen de consument bovendien moeten informeren

  over de belangrijkste parameters die zij gebruiken

  voor het bepalen van de rangorde van de resultaten.

 •     Nieuwe consumentenrechten voor "gratis" digitale

  diensten: wanneer consumenten betalen voor een

  digitale dienst, hebben zij recht op bepaalde

  informatie en hebben zij 14 dagen bedenktijd

  ("herroepingsrecht").

  De new deal voor consumenten breidt dit recht nu

  uit tot "gratis" digitale diensten, waarvoor

  consumenten niet met geld betalen, maar met hun

persoonsgegevens. Dit geldt met name voor

diensten waarbij gegevens in de cloud worden

opgeslagen, sociale media of e-mailaccounts.

2.     Consumenten weerbaar maken en schade

vergoeden

 •     Groepsvorderingen op zijn Europees: in het

  voorstel van de commissie kunnen bepaalde

  organisaties, bijvoorbeeld

  consumentenverenigingen, namens een groep

  consumenten die door illegale handelspraktijken

  zijn geschaad, naar de rechter stappen voor een

  schadevergoeding. In sommige lidstaten kunnen

  consumenten nu al groepsvorderingen indienen,

  maar het voorstel breidt die mogelijkheid uit naar

  alle EU-landen.

  Zo zullen slachtoffers van oneerlijke

  handelspraktijken, zoals misleidende reclame door

  autofabrikanten die de EU-regels voor de

  typegoedkeuring van voertuigen of de

  milieuwetgeving niet naleven (een voorbeeld

  daarvan is het dieselgate- schandaal), collectief

  verhaal kunnen halen via een groepsvordering.

  Tot dusver voorzag het EU-recht niet in een

  dergelijke collectieve procedure.

  Dit model is goed beschermd tegen uitwassen en

  verschilt duidelijk van de Amerikaanse "class action".

  Het kan niet worden gebruikt door advocaten-

  kantoren, maar alleen door entiteiten zoals

  consumentenorganisaties, die geen winstoogmerk

  hebben en voldoen aan strenge criteria,

  gecontroleerd door een overheidsinstantie. Dit

  nieuwe systeem zal ervoor zorgen dat de Europese

  consumenten ten volle gebruik kunnen maken

  van hun rechten en een vergoeding krijgen,

  zonder risico op misbruik of onredelijke eisen.

 •     Een betere bescherming tegen oneerlijke

  handelspraktijken – Dankzij de new deal krijgen

  consumenten in alle lidstaten recht op een

  individuele oplossing (bijv. financiële compensatie

  of beëindiging van de overeenkomst) wanneer

  zij worden getroffen door oneerlijke handels-

  praktijken, zoals agressieve of misleidende reclame.

  Deze bescherming verschilt in de EU momenteel

  sterk van land tot land.

3.     Nieuwe, doeltreffende sancties voor inbreuken

op de EU-consumentenwetgeving

De consumentenautoriteiten in de EU zijn niet goed uitgerust om praktijken te bestraffen waarbij massaschade ontstaat die een groot aantal consumenten in de hele EU treft. De sancties verschillen momenteel sterk per lidstaat en zijn vaak te laag om echt een ontradende werking te hebben, met name voor bedrijven die in verschillende landen en op grote schaal actief zijn.

4.     Kwaliteitsverschillen van

consumentenproducten aanpakken

Met deze richtlijn wil de Europese Commissie oneerlijke handelspraktijken aanpakken. Nationale autoriteiten worden uitdrukkelijk bevoegd voor het beoordelen en aanpakken van misleidende handelspraktijken waarbij producten in verschillende lidstaten als zijnde identiek in de handel worden gebracht, terwijl ze per land qua samenstelling of kenmerken aanzienlijk verschillen.

5.     Betere voorwaarden voor ondernemingen

De new deal wil onnodige lasten voor het bedrijfsleven elimineren, onder meer door de modaliteiten van het herroepingsrecht te herzien.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
12 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

 Kris Peeters organiseert vandaag samen met de Europese Commissie en de FOD Economie een “National Consumer Dialogue”. 

 
" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/consumer-protection_NS.jpg">