Minister van Consumentenzaken Kris Peeters wijst Ryanair op verplichtingen ten aanzien van de reiziger

Vice-eersteminister en minister van Consumentenzaken Kris Peeters zal contact opnemen met het management van Ryanair om te verzekeren dat de rechten van reizigers die getroffen worden door de aangekondigde staking van 25 en 26 juli, gevrijwaard blijven.

Kris Peeters: “Een staking is geen vorm van overmacht. Reizigers mogen dus kiezen tussen een terugbetaling of een alternatieve vlucht als blijkt dat hun geboekte vlucht omwille van de staking niet plaatsvindt. Ik laat contact opnemen met Ryanair om te verzekeren dat de procedure correct wordt gevolgd en mijn diensten zullen dit in de komende weken van zeer nabij opvolgen”.

Wanneer een vlucht geannuleerd wordt, dan moeten luchtvaartmaatschappijen zich aan volgende regels houden:

    1°   
Overeenkomstig de Europese Verordening (EG) nr. 261/2004 m.b.t. de rechten van de luchtvaartpassagiers moet de luchtvaartmaatschappij in geval van annulering, de reizigers (individueel) verwittigen. Dit geldt evengoed bij een staking.

    2°   
Wanneer geen overmacht kan ingeroepen worden (en dat is bij een staking volgens de Europese rechtspraak inderdaad niet het geval), dan moet de maatschappij:

  •     ofwel de vlucht terug te betalen

  •     ofwel een alternatieve vlucht aan te bieden.

Het is de reiziger die kiest tussen deze.

    3°   
Als de reiziger op minder dan 14 dagen voor de voorziene datum van de vlucht wordt verwittigd van de annulering, dan heeft hij recht op een compensatie bovenop de terugbetaling of de alternatieve vlucht. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de afstand. Een persmededeling die de staking aankondigt, is niet voldoende. Het moet gaan om een persoonlijke communicatie.

Detailinformatie vindt de reiziger terug op de website van de FOD Mobiliteit:

www.mobilit.belgium.be

Als bijlage het persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
5 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER