Meldpunt kreeg 94 meldingen per dag in 2018

In 2018 ontving het centraal Meldpunt voor misleiding, bedrog, fraude en oplichting 34.261 meldingen, dit zijn er 94 per dag. Bij de start in 2016 telde 27.883 meldingen

Uit de cijfers blijkt dat het terecht is dat de FOD Inspectie zijn werkterrein steeds meer uitbreidt naar het internet. Dat is bijvoorbeeld het geval in onze strijd tegen namaak en tegen doorverkoop van tickets aan woekerprijzen. Op basis van de meldingen worden er ook sensibiliseringscamapgnes opgezet zoals de campagne rond factuurfraude en de campagne ‘te mooi om waar te zijn’ “

Dankzij het meldpunt werden het afgelopen jaar verschillende resultaten geboekt in de strijd tegen malafide praktijken.”

Online meldpunt voor consumenten en ondernemingen

Het Meldpunt is een online platform waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. Aan de hand van concrete vragen krijgen ze meteen een antwoord met advies en/of gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie die hen kan verder helpen. Als het om een nieuw fenomeen gaat, wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde instantie die in een antwoord voorziet. Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd door de bevoegde autoriteiten en stellen zij indien nodig een onderzoek in.

Duizenden dossiers werden op die manier opgesteld rond verschillende malafide praktijken. Voor alle duidelijkheid, het meldpunt geeft geen individuele opvolging aan de meldingen, daarvoor voorziet het meldpunt juist adviezen of doorverwijzingen.

Soort meldingen

Inhoudelijk gaan de meldingen over een brede waaier aan onderwerpen. Heel wat meldingen hebben te maken met praktijken die zich op het internet afspelen. De meest voorkomende klachten in 2018 zijn:

    *    Vervelende telefoontjes (7.634 meldingen, 22,28%): het gaat bijvoorbeeld om reclameoproepen met de bedoeling om producten te verkopen of oproepen met de bedoeling om persoonlijke gegevens, bank- of computergegevens te ontfutselen

    *    Fraude bij online kopen en verkopen (5.573 meldingen, 16,27%)

    *    Ongewenste e-mails, spam, phishing (1.476 meldingen, 4,31%)

    *    Spookfacturen (1.252 meldingen, 3,65%): aanmaning tot betaling voor onbestaande goederen of diensten

    *    ’Windows scam’ (986 meldingen, 2,88%): een oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als een

medewerker van Microsoft en software installeert om (bank)gegevens te ontfutselen

Partners

Het Meldpunt werkt nauw samen met verschillende overheidsdiensten die relevant zijn voor consumenten. Alle meldingen worden naar één of meerdere van die partners doorgestuurd. Het gaat voornamelijk om de Economische Inspectie, de Federale gerechtelijke politie, de Consumentenombudsdienst en de FOD Financiën.

Wat kan men melden via het Meldpunt?

Het Meldpunt dient om meldingen of andere informatie te ontvangen van particulieren of ondernemingen over

    *    illegale handelspraktijken en bedrog: bv. misleidende reclame of prijsaanduiding, problemen met een krediet, ongewenste oproepen of e-mails, leveringsproblemen, foute voedseletikettering , garantieproblemen, niet-naleving rookverbod

    *   fraude: bv. phishing, spoofing (zich online voordoen als iemand anders), valse waardebonnen per e-mail, sluikwerk/zwartwerk/schijnzelfstandige

    *    oplichting: bv. valse facturen, valse loterij, valse boetes per mail

Het meldpunt is geen dienst voor noodoproepen en beschikt niet over een 24u/24 permanentie.

Wat zijn de voordelen van het Meldpunt?

    1.    De melder, consument of onderneming, krijgt een antwoord en advies op maat op het ogenblik dat hij zijn melding verzendt. Hij weet meteen welke stappen hij nog kan ondernemen en wie hem daarbij kan helpen.

    2.    Het Meldpunt zorgt voor een efficiëntere en snellere administratieve behandeling van de meldingen. De meldingen zullen via de gerichte vragen concreet zijn en dit vergemakkelijkt de analyse ervan. Op die manier zullen nieuwe vormen van bedrog of fraude sneller geïdentificeerd worden. Daardoor kunnen de autoriteiten zich ook meer richten op de onderzoeken en controles zelf, in plaats van op de analyse, het beantwoorden en de administratieve afhandeling van de meldingen.

    3.    Het Meldpunt is zo gemaakt dat het snel kan inspelen op de actualiteit: nieuwe scenario’s over nieuwe vormen van bedrog kunnen meteen toegevoegd worden. Het is ook een evolutief instrument (indien een antwoord niet bestaat bijvoorbeeld).

    4.    Een consument / onderneming zal zijn/haar probleem herkennen en terugvinden in de gerichte vragen waardoor hij/zij meteen weet dat het om een gekend probleem gaat waarvoor concrete pistes bestaan die het probleem kunnen verhelpen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
20 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

In 2018 ontving het centraal Meldpunt voor misleiding, bedrog, fraude en oplichting 34.261 meldingen, dit zijn er 94 per dag.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/logo_meldpunt_NS_0.jpg">